Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jul 11

Learning by Doing-blog

Projekat “Učenje kroz rad / Learning by Doing” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Kako je forma prakse u kompanijama u okviru VET sistema pokazala veoma pozitivan utjecaj na lokalnu privredu i društvo (olakšava početak rada, osnažuje zapošljavanje mladih i smanjuje nejednakosti na tržištu rada) to je većina država Dunavskog regiona pokrenula određene aktivnosti, koje pokazuju djelimične rezultate.

Iako je jačanje učenja kroz rad bio srž odgovora Evrope na krizu, naglašen i kroz Strategiju Evrope 2020, podaci CEDEFOP-a i EAfA (Evropski savez pripravnika) jasno pokazuju da institucionalne slabosti, nedostatak saradnje između VET učesnika, manjak kapaciteta i kulturalne prepreke ozbiljno ugrožavaju prelazak sa postojećih VET sistema ka sistemu koji se bazira na potrebama tržiša u Dunavskom regionu.

Projekat ima za cilj da poboljša kapacitete svih releventanih učesnika u sistemu učenja kroz rad, kroz jačanje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava s namjerom da olakša prelazak sa postojećih VET sistema u zemljama Dunavskog regiona. To je strateški projekt, osmišljen na način da svi ključni akteri u ovom procesu (komore, vladajuće strukture na svim nivoima i kompanije) mogu direktno uzeti učešće u svih 14 zemalja koje su obuhvaćene Dunavskim transnacionalnim programom. Razvijanje transnacionalnih alata, koji pružaju podršku dugoročnom procesu prelaska na VET sistem, i razvijanje odgovarajućih strategija, zatim odgovarajuća politička rješenja, olakšat će prelazak na efikasnije šeme učenja kroz rad i njihovu modernizaciju. S obzirom da je ovo strateški projekt u kojem su kranji korisnici istovremeno i parneri rezultati lakše dopiru do ciljnih grupa.

Ciljne grupe definisine projektom su:

  • Vladajuće strukture
  • Centri obrazovanja i škole
  • Kompanije i MSP
  • Mladi

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupan budžet iznosi 2,3 miliona eura. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine

Tranzicija ka učenju kroz rad u edukaciji usklađuje potrebe građana, preduzeća i cjelokupnog društva, te je stoga privlačno rješenje za mnoga goruća pitanja u zemljama Dunavskog regiona.

Ovaj program ima iznimnu važnost, iz razloga što u Evropi, gotovo polovina svih poslova zahtijeva srednju stručnu spremu, koja se najbrže usavršava kroz VET sistem.

Telefon: +387 (0)33 250 100

Fax: +387 (0)33 250 138

[email protected]

Brošura projekta “Učenje kroz rad”. Preuzmite Brošuru

Kako unaprijediti svoje prezentacijske vještine

/ 10.07.2018. godine/ U okviru seta besplatnih radionica realiziranih kroz projekat “Učenje kroz rad,/Learning by Doing” 10. jula 2018. godine održan je i  trening prezentacijskih vještina. Okupio je…

Riješite se stresa i budite uspješni

/22,26-27, 28.06.2018./ Privredna komora Kantona Sarajevo u okviru projekta “Učenje kroz rad” (Learning by Doing) organizuje set besplatnih radionica, koje se odnose na prevenciju I upravljanje stresom na radnom…

Dogovori u Brnu

/ 11.-12.06.2018. godine/ Trgovinska i industrijska komora Brna, Republika Češka je u periodu 11 - 12. juna 2018. godine organizirala konferenciju u okviru  projekta Dunavskog transnacionalnog programa koji nosi naziv „Učenje kroz rad /Learning by…

Poduzetništvo i škola – od ideje do realizacije

/ 15.05.2018. godine/ U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Privredne komore Kantona Sarajevo, 15. maja 2018. godine je u multimedijalnoj sali Općine Hadžići…

Dogovori u Ljubljani

/ 27.-28.02.2018. godine/ Predstavnici Privredne komore Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo su u periodu od 27. do 28. februara 2018. godine prisustvovali su radnom…

Planovi za obrazovanje kadra potrebnog tržištu rada

/ 24.01.2018. godine/ Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade organizovali su 24.1.2018. godine interaktivnu radionicu u okviru Projekta „Learning by Doing / Učenje…

Nastavak radionica

/ 25.10.2017. godine/ Kreiranje vizije „idealnog“ WBL VET modela u Kantonu Sarajevo bio je zadatak učesnika radionice održane u Sarajevu, 25. oktobra 2017. godine, u okviru projekta “Učenje…

Studijska posjeta Sarajevu

/ 16.-18.10.2017. godine/ Privredna komora Kantona Sarajevo je zajedno sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo u periodu od 16. do 18. oktobra 2017. godine organizirala studijsku…

Prva interaktivna radionica u Sarajevu

/ 09.05.2017. godine/ Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 9. maja 2017. godine su organizovali prvu interaktivnu radionicu u okviru Projekta…

Zvanični početak projekta

/ 30.01-02.02.2017. godine/ U organizaciji Trgovačke i industrijske komore Budimpešte u periodu između 30. januara i 2. februara 2017. godine održan je trodnevni događaj koji je ujedno označio…