Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]

Edukacija

Centar za edukaciju i informatičke poslove Privredne komore Kantona Sarajevo organizira treninge u skladu sa Programom edukacije za tekuću godinu.

Izrada Programa edukacije se bazira prvenstveno na zahtjevima-potrebama članova Komore, a u skladu sa trendovima sticanja novih znanja i vještina privrede i tržišta rada.
U Program smo uvrstili različite tematske cijeline i angažovali renomirane eksperte iz BiH i regije. Edukaciju izvodimo putem seminara, radionica, projekata, prezentacija, biznis-foruma, posjeta uspješnim preduzećima i sl.
Komora organizuje edukacije, okrugle stolove, tumačenje i rasprave zakona i drugo i izvan ovog Programa, a prema iskazanoj trenutnoj potrebi članova Komore i poslovnog ambijenta.

Pozivi za aktuelne seminare i radionice se oglašavaju na web stranici Komore.

Za detaljnije informacije o treninzima, kao i za vaše prijedloge o potrebnim edukacijama obratite se Centru:

 tel. 250-190, fax. 250-138; e-mail: [email protected]