Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]

Ostale usluge

KOMERCIJALNE USLUGE PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO
– Objavljivanje ponude/tražnje na web-stranici Komore
– Objavljivanje razvojnih projekata na web-stranici Komore
– Organiziranje seminara, kurseva i drugih vidova edukacije prema potrebama, na bazi godišnjeg programa
– Organiziranje nastupa i posjeta sajmovima, izložbama i drugim privrednim manifestacijama u zemlji i inozemstvu
– Izrada web-stranice
– Iznajmljivanje web-prostora – web-hostinga
– Obavljanje poslova javnih ovlaštenja u zavisnosti od prenesenih ovlaštenja
– Izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata koji imaju karakter i značaj javnih isprava
– Organiziranje okupljanja članova Komore
– Pružanje informacija na bazi pojedinačnih zahtjeva:
*      traženje partnera, proizvoda ili usluga u inozemstvu
*      zakona i ostalih propisa iz drugih zemalja
*      organiziranje sastanaka sa partnerima iz zemlje i inozemstva – Prevođenje
– Oglašavanje reklamno-propagandnih poruka na web-stranici Komore, u Glasniku i drugim publikacijama Komore
– Organiziranje prezentacije firme, njenih proizvoda i usluga
– Arbitriranje u narušavanju dobrih poslovnih običaja i Kodeksa poslovne etike članova Komore
– Iznajmljivanje sala sa opremom u zgradi Komore
– Organiziranje kurseva stranih jezika prema zahtjevu
– Izrada biznis-planova
– Pružanje usluga uvođenja sistema upravljanja kvalitetom
– Pružanje osnovnih i specijalnih informacija potencijalnim partnerima iz zemlje i inozemstva
– Odgovori na upite vezane za uslove poslovanja u KS

 

Više informacija o uslugama Komore možete dobiti pozivom na brojeve telefona: ++387 (0)33 250-100 ili putem e-maila: [email protected]