Radno vrijeme: 7:30 - 16:00 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

Online Radionica “Identifikacija potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva (JPP) u Kantonu Sarajevo”
6. 5. 2021. godine
Opširnije>>

Obuka za pripremanje polaganja pravosudnog ispita
6. mart sa početkom u 10.00 sati u prostorijama Komore (odgođeno)
Opširnije>>

Pravila o uspostavi i vođenju registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad i postupak verifikacije poslodavaca
Opširnije>>

Predstavnici komora u FBiH u posjeti kompaniji Eastern Mining d.o.o. Vareš

 Istraživanje i eksploatacija mineralnih resursa…

Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih prema potrebama tržišta rada

U Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo jučer je upriličena prezentacija projekta…

Trenutni položaj i funkcioniranje komorskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine

U Bihaću održan godišnji radni sastanak predstavnika Privredne/Gospodarske komore FBiH i kantonalnih privrednih komora