Radno vrijeme: 7:30 - 16:00 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

Potpisan Sporazum između Vlade KS i Privredne komore KS
Dogovoren model koji će pomoći privrednicima u Kantonu Sarajevo…
Opširnije>>

Anketa za poslodavce i domaćinstva
Privredna komora KS, u saradnji sa međunarodnom organizacijom “Save the Children” sprovodi anketu..
Opširnije>>

Pravila o uspostavi i vođenju registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad i postupak verifikacije poslodavaca
Opširnije >>

Trenutni položaj i funkcioniranje komorskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine

U Bihaću održan godišnji radni sastanak predstavnika Privredne/Gospodarske komore FBiH i kantonalnih privrednih komora

Potpisan Sporazum između Vlade KS i Privredne komore KS

Dogovoren model koji će pomoći privrednicima u Kantonu Sarajevo…

Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora

Projekat privrednih komora Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Tuzlanskog kantona sa Fondacijom Helvetas Moja budućnost …