Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

Radionica: Selekcija i odabir srednjoškolaca za izvođenje praktične nastave u dualnom sistemu obrazovanja”
3. februar / 10.00 sati / u prostorijama Komore
<<Poziv za firme
<<Prijava na radionicu

Poziv za učešće u projektu “Bridging”
Iskazivanje potreba u oblasti turizma i ugostiteljstva u KS
<<Online upitnik
<<Opširnije o projektu

Prijavite se za Usavršavanje za predsjednika i članove nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti KS
Kontakt tel: 033 250 100

Selekcija učenika za obavljanje praktične nastave u kompanijama

naziv je jednodnevne radionice održane 27.1.2022. godine u prostorijama Komore …

Značajna uloga mentora u procesima dualnog obrazovanja

Završena obuka za 17 mentora u kompanijama u Kantonu Sarajevo …

U toku obuka za mentore u kompanijama u Kantonu Sarajevo

U okviru projekta „Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo“, u toku je obuka za 19 mentora…


Ostale aktivnosti >>