Radno vrijeme: 7:30 - 16:00 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

Anketa u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS
Istraživanje s ciljem prikupljanja relevantnih podataka o potrebi za zanimanjima u oblasti poljoprivrede i trgovine
Link na anketu>>

Pravila o uspostavi i vođenju registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad i postupak verifikacije poslodavaca
Opširnije >>

Anketa
Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u BIH visokom obrazovanju – DUALSCI
Link na anketu>>

Turistička zajednica KS postaje punopravan član Privrednih komora KS i FBiH

U cilju sistemskog rješavanja problema u turističkoj privredi i jačanja turističkog sektora u Kantonu Sarajevo i BiH…

Panel diskusija „Lokalno partnerstvo u funkciji obrazovanja odraslih“ 

Definisanje strateških prioriteta razvoja institucionalnog partnerstva u obrazovanju odraslih na području KS…

Šansa za turistički ruralni razvoj u doba pandemije koronavirusa

Centralna konferencija „Turizam i ruralni razvoj Kantona Sarajevo“ u organizaciji Turističke zajednice Kantona Sarajevo održana je 26. septembra 2020. godine …