Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]

O nama

Na osnovu Zakona o osnivanju i organizaciji trgovačke i obrtničke komore za Bosnu i Hercegovinu, od 20. januara/siječnja 1909. godine provedeni su komorski izbori, a rad privredne komore otpočeo je 1. januara/siječnja 1910. godine. Komorske poslove, u prvih šest mjeseci, vodio je konzulent Bečke trgovačke i obrtničke komore dr. Herman pl. Sauter. Na sadašnjem prostoru Kantona Sarajevo, do 1962. godine, bile su formirane strukovne komore, uglavnom za poljoprivredu i šumarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i zanatstvo.

Zakonom o obrazovanju jedinstvenih privrednih komora, od decembra 1962. godine, konstituisana je Privredna komora, kao komora opšteg tipa u kojoj su zastupljene sve oblasti i grane privrede, a postojeće strukovne komore su ukinute.Do 1990. godine Komora je u više navrata mijenjala svoju organizaciju prema zakonima koji su u tom periodu donošeni. Od septembra 1995. godine Komora ostvaruje svoju aktivnost na prostoru Kantona Sarajevo.

U januaru 1999. god. izvršena je transformacija Komore u skladu sa Zakonom o privrednim komorama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/98), tako da sada Komora nosi novi naziv PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO.

Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovina („Službene novine Federacije BiH”, broj: 34/03) utvrđeni su Osnovni principi na kojima je zasnovana organizacija i način rada Privredne komore Kantona Sarajevo.

  1. Komora je nezavisna, nevladina, neprofitno udruženje pravnih i fizičkih lica koja obavljaju privradnu djalatnost.
  2. Članovi Komore mogu biti preduzeća, privredna društva, banke, osiguravajuća društva, finansijske organizacije, zadruge, poslovna udruženja i zajednice, a zemljoradničke zadruge, članovi odgovarajućih saveza, preko svojih asocijacija.
  3. Članstvo u Komori je dobrovoljno i može se steći prema sjedištu, upisom u sudski registar, a kolektivni članovi obrazovanjem asocijacija.
  4. Članovi Komore su ravnopravni u pravima i obavezama prema Komori.

Sredstva za rad Komore obezbjeđuju njeni članovi plaćanjem članarine i iz komercijalnih usluga koje pruža pojedinačno članovima Komore i drugim licima.

Djelatnost komore

  • Zastupanje interesa svojih članova pred nadležnim državnim organima, posebno u pripremi privrednog zakonodavstva, pri donošenju mjera i mehanizama privrednog sistema i ekonomske politike i kod utvrđivanja makro razvojne politike;
  • Pružanje raznih servisnih usluga svojim članovima (poslovne informacije, stručni savjeti, prezentacije, promocije, predstavljanja u inostranstvu, organizovani nastupi na izložbama i sajmovima i dr.);
  • Organizovanje funkcionalnog i permanentnog obrazovanja radi inovacija znanja rukovodnih i stručnih lica u privredi;
  • Posredovanje u rješavanju sporova između članova, nastalih zbog nepoštivanja poslovnog morala i dobrih poslovnih običaja;
  • Obavljanje poslova javnih ovlaštenja, uključivo pripremu za učešće u zaključivanju kolektivnih ugovora o plaćama i drugim uvjetima rada.

Privredna komora Kantona Sarajevo je obilježila stotu godišnjicu svoga postojanja, 1909-2009. i tim povodom izdala publikaciju „Stotinu godina Privredne komore Sarajeva, historijsko-monografski prikaz”.

Vizija

Privredna komora Kantona Sarajevo je partner s kojim ćete postati ravnopravan član Europske zajednice.

Ciljevi

– Povećati broj članova koji će učestvovati u kreiranju stavova Komore u pregovaračkom procesu;
– Imati predstavnika Komore u pregovaračkim, predstavničkim tijelima i timovima;
– Kontinuirano educirati kadrove Komore za obavljanje poslova u procesu pridruživanja Europskoj uniji;
– Razvijati Centar za EU- integracije, ciji zadatak je educiranje i informiranje o EU-integracijama;
– Zastupati i jačati ideju EU u regionu;.

Misija

Privredna komora Kantona Sarajevo kao nevladina i nezavisna organizacija daje podršku svojim članicama u procesu stabilizacije i pridruživanja Europskoj Uniji, razvoju biznisa i povećanju konkurentske sposobnosti u zemlji i inozemstvu.

Vrijednosti

– Orijentacija ka privrednicima;
– Spremnost na promjene i inicijativa;
– Spremnost za stjecanje novih znanja i nastojanja za napredovanjem;
– Profesionalizam;
– Lojalnost, odgovornost, iskrenost i poštenje;
– Međusobno uvažavanje i fleksibilnost;

Strategija

– Edukacijom članstva i sistemom informiranja članova Komore podići nivo spremnosti privrede za pristup EU;
– Stručnim osposobljavanjem zaposlenih za pitanja EU doći do novih usluga;
– Promjenama u organizaciji i načinu rada stvoriti uvjete za efikasnije pružanje novih usluga;
– Lobiranjem povećati partnerstvo sa zakonodavnom i izvršnom vlasti u procesu primjenjivanja zakonodavstva EU.