Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 03

U okviru Sajma zapošljavanja razgovarano o dualnom obrazovanju kao modelu rješavanja problema tržišta rada

/ 30.11.2018./

U Domu mladih Centra Skenderija 30. novembra 2018. godine održan je Sajam zapošljavanja na kojem su učešće uzeli predstavnici srednjih strukovnih škola, koje na štandovima prezentiraju obrazovne profile koje školuju, te poslodavci koji imaju potrebe za upošljavanjem odgovarajućeg stručnog kadra.

Sajam je organizovala Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, srednjim strukovnim školama, Udruženjem poslodavaca FBiH i Privrednom komorom Kantona Sarajevo. Cilj je bio da se na jednom mjestu okupe poslodavci koji imaju potrebe za odgovarajućim profilom kadra i obrazovne ustanove koje obrazuju te kadar. Na sajmu  se predstavilo više od 70 poslodavaca koji imaju potrebu za angažovanje radne snage. Trenutno je evidentirano 62.702 osobe na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, od NK radnika do VSS.

U okviru pratećeg sajamskog programa organizirana je i panel diskusija o temi :„Dualno obrazovanje kao model rješavanja problema tržišta rada“

Moderator je bio Zlatan Dedić – Udruženje poslodavaca FBiH, a učesnici su bili Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne Komore Kantona Sarajevo Muhamed Bekto, v.d. direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, Safudin Čengić, predsjednik Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo i Elmedin Lukač, direktor Srednje škole metalskih zanimanja.

Kako je istaknuto, poslodavci imaju potrebe za kompetentnom radnom snagom, a postojeći obrazovni sistem uglavnom ne obrazuje kadar koji se mogu relativno brzo uključiti u proces rada. Jedan od mogućih načina za rješenje ovog problema je dualni sistem obrazovanja.

Diskutanti su podržali pristup dualnom obrazovanju, u smislu da učenici strukovnih zanimanja provedu što više vremena na praksi, a ne samo da znanja stiču teorijski. Suština je, kako je istaknuto, da se školuje kadari koji će posjedovati odgovarajuća znanja i vještine koje su potrebne privredi.

Složili su se trebaju hitno razgovarati o načinu kako da se zaustavi trend odlaska mladih ljudi. Predlagano je da se pod hitno rastereti rad, odnosno opterećenje na rad da bi poslodavci sve što se ostvari na osnovu tog rasterećenja preusmjerili u plaće radnicima.

Proces uvođenja dualnog obrazovanja u srednje stručno obrazovanje je dug i zahtijeva sinergiju svih karika u ovom procesu, od resornog ministarstva, škola, učenika i njihovih roditelja do poslodavaca i privrednih komora.

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *