Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
mar 29

Mentori praktične nastave u kompanijama kao garanti kvalitete obrazovnog sistema i kvalitetne radne snage

/ 28.03.2018. godine/

Dana 28.03.2018. godine, u prostorijama biznis centra Goražde, održan je trening o temi „Mentori praktične nastave u kompanijama kao garant kvalitete obrazovnog sistema i kvalitetne radne snage“. Trening je organizovan od strane Asocijacije za lokalne razvojne inicijative – ALDI koja iza sebe ima više od 20 godina iskustva u radu na ekonomskom razvoju, razvoju privatnog sektora i osnaživanju građana da aktivno učestvuju u ekonomskom, socijalnom i političkom životu Bosne i Hercegovine.

Trening je održan u sklopu projekta “Podrška malim i srednjim preduzećima koja se bave šegrtovanjem: uključivanje malih i srednjih poduzeća”. Otvoren je kratkim obraćanjem izvršne direktorice Udruženja ALDI-a Melihe Gačanin. Ispred Privredne komore KS prisutni su bili Lejla Halkić, direktorica Centra za edukaciju i informatičke poslove i tematski ekspert na projektu „Learning by doing“, te Kemal Hadžimusić, stručni saradnik i projekt/finansijski menadžer na istoimenom projektu. Treningu su također prisustvovali predstavnici kompanija iz Bosansko-podrinjskog kantona (BPK), Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK, Privredne komore BPK, Udruženja poslodavaca BPK, uposlenici ALDI-a te nezaposlene osobe.

Nakon uvodnog obraćanja izvršne direktorice Udruženja ALDI-a, g.đe Melihe Gačanin, projekt menadžer Kemal Hadžimusić iz Privredne komore KS prisutnima je prezentovao projekat „Learning by doing“. Predstavljene su osnovne informacije o projektu, o zemljama učesnicima, partnerima, radnim paketima, ostvarenim rezultatima i narednim aktivnostima na projektu.

U drugom dijelu prezentacije projekta, tematski ekspert Lejla Halkić iz Privredne komore KS prisutnima je predstavila sastav interesne grupe (stakeholder group) na projektu „Learning by doing“, njihovu ulogu, aktivnosti i rezultate koje su do sada postigli. Lejla je u svome obraćanju posebno obradila tematiku značaja praktične nastave i kontinuirane saradnje privrede i obrazovnog sistema ističući ulogu i značaj mentora u kompanijama.

U nastavku treninga, ulogu moderatora/trenera preuzela je profesorica sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Amina Isanović-Hadžiomerović. Gđa Isanović-Hadžiomerović osvrnula se na ulogu mentora praktične nastave u kompanijama te je prezentovala način funkcionisanja VET sistema. U okviru prezentacije, učesnici su imali priliku da pogledaju jedan video sadržaj (reportaža TV kuće N1) koji govori o dualnom sistemu obrazovanja koji se sprovodi u Njemačkoj. Potom je uslijedila diskusija o obrazovnim sistemima u razvijenim zemljama i zemljama u tranziciji kao i o ekonomiji i značaju učešća privrede u razvoju nastavnih planova i programa.

U okviru interaktivne radionice učesnici su izdvojili nekoliko prijedloga kompetencija, vještina, stavova i osobina koje mentor u kompaniji treba da posjeduje. Također, navedeni su i elementi nastavne komunikacije u realizaciji praktične nastave kao i preduslovi koji se trebaju ispuniti da bi sistem stručnog obrazovanja i osposobljavanja u BPK i ostalim dijelovima BiH išao u smjeru razvijenih zemalja.

Trening je završen sa razmjenom informacija i iskustava među učesnicima te potencijalnim poslovnim saradnjama u narednom periodu u sektoru obrazovanja i privrednom sektoru.

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *