Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jan 24

Planovi za obrazovanje kadra potrebnog tržištu rada

/ 24.01.2018. godine/

Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade organizovali su 24.1.2018. godine interaktivnu radionicu u okviru Projekta „Learning by Doing / Učenje kroz rad”.

Radionica je realizirana s ciljem kreiranja zajedničke vizije „idealnog“ WBL u VET sistemu orijentisanog na firme i praktičan rad učenika. Učesnicima projekta, predstavnicima škola i kompanija te predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Privredne komore KS su predstavljeni zaključci sa prethodne radionice kako bi se usaglasio konačan tekst vizije usmjerene na rad i zapošljavanje, te veću saradnju sektora obrazovanja, privrede i privrednih subjekata na planu obrazovanja kadra koji je potreban tržištu rada. Voditeljica radionice je bila magistrica Amina Isanović Hadžiomerović, sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Ove radionice ujedno predstavljaju prvi korak za izradu dugoročne strategije za efektivniju modernizaciju WBL sistema u VET sistem u Kantonu Sarajevo. Na radionici su utvrđeni naredni koraci i aktivnosti koje je potrebno realizovati u okviru projekta.