Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jan 25

Rezultati istraživanja tržišta rada – najtraženija zanimanja u 2019. godini

Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje krajem 2018. godine provele su anketiranje 1.034 poslodavca registrovana u Federacij BiH, a koji imaju pet i više radnika. Ova aktivnost provodi se u sklopu istraživanje tržišta rada u Federaciji BiH u cilju dobijanja kvantitativnih i kvalitativnih podataka direktno odposlodavaca, a koji su neophodni za pružanja adekvatnih informacija o procjeni kretanja na tržištu rada u 2019. godini.

Ispitivanjem potreba poslodavaca obuhvaćena su 1.034 poslodavca registrovana u Federaciji BiH sa pet i više zaposlenih, od kojih je 584 ili 56,47% iskazalo potrebu za zapošljavanjem novih 4.838 radnika u 2019. godini.

Poslodavci iz uzorka trenutno zapošljavaju 65.739 radnika, a prema obliku vlasništva obuhvaćeno je najviše privatnih subjekata (82,63%). Najveći broj poslodavaca su društva sa ograničenom odgovornošću (67,21%). Evidentan je rast poslovanja i finansijskih efekata u 2018. godini kod većine ispitanih poslodavaca (69,80%).

Najveće procijenjene potrebe za novim zapošljavanjem u 2019. godini iskazane su za zanimanjima u prerađivačkoj industriji (53,08%), zatim u građevinarstvu (12,28%) i u djelatnosti trgovine (10,83%).
Prema stručnoj spremi, navedeni poslodavci su iskazali najveće potrebe za radnicima sa srednjom stručnom spremom IV stepena (SSS), i to 44,25%, slijedi potražnja za radnicima srednje stručne spreme III stepena (KV) 35,43%, te za radnike za jednostavne poslove tj. bez kvalifikacija 11,70%. Od ukupnog broja iskazanih potreba, 6,90% se odnosi na radnike sa visokom stručnom spremom (VSS).

Prema iskazanim potrebama poslodavaca u okviru ovog istraživanja, najtraženija zanimanja III i IV stepena u 2019.godinu su: šivač, krojač i tekstilni radnik; obućar; prodavač-trgovac; zavarivač; vozač; bravar; stolar; konobar; kuhar; zidar. Najtraženija zanimanja visoke stručne spremeu 2019.godinu su: mašinski inžinjer; ekonomista; doktor medicine i stomatolog; el. inžinjer – informatičar; građevinski inžinjer;  pravnik.

Od ukupno 1.034 anketirana poslodavca 51,64% je navelo razloge nedostataka radnika određenog profila. Kao razloge nedostatka određenih profila zanimanja, poslodavci navode nedostatak potrebnih kvalifikacija radnika (25,97%), visoka izdvajanja za poreze i doprinose (18,20%), da kandidati ne prihvataju radno vrijeme poslodavca (12,38%), te nedostatak poticajnih sredstava za obuku (11,92%) i nedostatak potrebnog radnog iskustva kandidata (8,05%).

U kontekstu kvaliteta kvalifikacija, stručnog znanja i vještina kandidata za radna mjesta, poslodavci su najveće nezadovoljstvo iskazali nedostatkom praktičnog rada kandidata u toku obrazovanja (28,11%), dok 17,36% poslodavaca smatra da stečene kvalifikacije kandidata za slobodna radna mjesta ne odgovaraju realnim potrebama tržišta rada. Pored navedenog, 13,57% poslodavaca smatra da kandidatima za posao nedostaju socijalne i organizacijske vještine (komunikativnost, timski rad, rukovođenje, fleksibilnost). Nezadovoljstvo IT vještinama, poznavanjem stranih jezika i upravljanja projektima iskazalo je 6,43% poslodavaca.

Anketirani poslodavci nove zaposlenike najčešće traže putem ličnih kontakata (39,22%), dok 35,33% koristi usluge javnih službi za zapošljavanje u vidu posredovanja u zapošljavanju.
Vezano za saradnju sa kantonalnim službama za zapošljavanje, najviše poslodavaca – više od trećine – je istaklo da saradnju ostvaruju u okviru učešća u realizaciji programa aktivne politike zapošljavanja  (36,66%), a slijedi oglašavanje radnih mjesta (17,16%).