Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]

ORGANI KOMORE ZA MANDATNI PERIOD 2022 -2026. GODINA

Muamer Mahmutović,
predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo

 

 


Lejla Zečević Selmanović, predsjednica Skupštine

Aida Zejčirović, potpredsjednica Skupštine

 

 

Elma Dvizac, predsjednica Upravnog odbora

Rijad Jahjaefendić, potpredsjednik Upravnog odbora

Đenan Kožljak, predsjednik Nadzornog odbora

 

 

 

ORGANI KOMORE:

Nadzorni odbor:

1. NERMA KARIĆ, N-CONSULTING D.O.O. SARAJEVO
2. ĐENAN KOŽLJAK, GORENJE COMMERCE D.O.O. SARAJEVO
3. ŠAHIN LAGUMDŽIJA, CROBOX D.O.O. SARAJEVO

 

Upravni odbor:

1. RIJAD JAHJAEFENDIĆ, TVORNICA TEHNOLOŠKE OPREME d.o.o. Sarajevo
2. NEVEN HADŽISULEJMANOVIĆ, KLAS d.d. Sarajevo
3. ZORAN BIBANOVIĆ, UDRUŽENJE TURISTIČKIH AGENCIJA U BIH – UTA BIH
4. NATAŠA FAZLIĆ, SARAJEVOPUTEVI d.d.
5. ALMA BEZDROB, GORENJE COMMERCE d.o.o. Sarajevo
6. EDIN LONČARIĆ, SEJARI d.o.o. Sarajevo
7. ELMA DVIZAC, BH TELECOM d.d. Sarajevo
8. KERIM ABDUZAIMOVIĆ, ARCOING d.o.o. Sarajevo

 

Skupština:

1. TVORNICA TEHNOLOŠKE OPREME d.o.o. Sarajevo
2. JKP “KOMUNALAC” Hadžići
3. KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo
4. JP ELEKTROPRIVREDA BiH – ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
5. CLIMA TRADE d.o.o. Sarajevo
6. PAPIR SERVIS d.o.o. Sarajevo
7. BOSANKA d.o.o. Blažuj
8. SEJARI d.o.o. Sarajevo
9. GORENJE COMMERCE d.o.o. Sarajevo
10. PZU – APOTEKA “IBO&CO” Sarajevo
11. NTS DESIGN Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
12. EMADO d.o.o. Sarajevo
13. CROBOX d.o.o. Sarajevo
14. OD FRESH Sarajevo
15. MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo
16. EKO-TIM d.o.o. Sarajevo
17. BOLJI POSAO d.o.o. Sarajevo
18. BH TELECOM d.d. Sarajevo
19. ARCOING d.o.o. Sarajevo
20. N-CONSULTING d.o.o. Sarajevo
21. ASA HOLDING d.o.o. Sarajevo
22. SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo
23. DUN&BRADSTREET d.o.o. Sarajevo
24. BOSNA REOSIGURANJE d.d. Sarajevo
25. ADDIKO BANK d.d.
26. UDRUŽENJE TURISTIČKIH AGENCIJA U BIH – UTA BIH
27. CODE d.o.o. Sarajevo