Radno vrijeme: 7:30 - 16:00 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

Javna ovlaštenja

Privredna komora Kantona Sarajevo izdaje uvjerenja, potvrde i druge dokumente koji imaju karakter i značaj javnih isprava.

Cijena se utvrđuje u skladu sa važećim propisima koje donosi PK.

Za više informacija, obratite se na:

 tel: 25 01 90 fax: 25 01 38
E-mail: info@pksa.ba