Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
maj 09

Prva interaktivna radionica u Sarajevu

/ 09.05.2017. godine/

Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 9. maja 2017. godine su organizovali prvu interaktivnu radionicu u okviru Projekta „Learning by Doing“. U projekat je uključeno 14 država i 24 partnera sa područja Dunavskog regiona koji će realizacijom ovog projekta razvijati saradnju obrazovnih institucija, privrednih komora i privatnog sektora te napraviti strateške puteve za modernizaciju srednjeg stručnog obrazovanja. Cilj prve radionice je bio da učesnici (predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstva privrede, Privredne Komore, srednjih stručnih škola i privatnog sektora) kroz zajednički kreativni rad identifikuju izazove, mapiraju kapacitete koji ometaju i utiču na transformaciju obrazovanja prema efikasnijem WBL VET sistemu u Kantonu Sarajevo. Fokus je bio na sijedećim grupama izazova: institucionalnim, kooperativnim i kulturološkim. Na osnovu ishoda radionice bit će pripremljen nacrt kritičke analize izazova/kapaciteta. Ovi izvještaji služit će ministarstvima i Komori kao kontrolna lista koja će se koristiti prilikom uporedne analize sa situacijom u zemljama dunavske regije. Usvojene kritičke analize poslužit će kao smjernice ka razvoju boljih sistema srednjeg stručnog obrazovanja, prema postavljanju vizija usmjerenih na rad i zapošljavanje, te veću saradnju sektora obrazovanja, privrede i privrednih subjekata na planu obrazovanja kadra koji je potreban tržištu rada.. Voditelji radionice bili su Mr. Amina Isanović Hadžiomerović (Filozofski fakultet Sarajevo) i Mirza Jusufović (GTZ) koji su tokom cjelodnevne radionice zajedno sa učesnicima uradili swot analizu, kroz mapiranje institucionalnih, kooperativnih i kulturnih izazova, mapiranje mentaliteta i analizu kapaciteta u VET sistemu u Kantonu Sarajevo.

Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 30. maja 2017. godine su organizovali drugu interaktivnu radionicu u okviru Projekta „Learning by Doing“. Cilj ove radionice je bio da učesnici (predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstva privrede, Privredne Komore, srednjih stručnih škola i privatnog sektora) razmotre nacrt kritičke analize izazova/kapaciteta koji su prezentirali mr. Amina Isanović Hadžiomerović (Filozofski fakultet Sarajevo) i Mirza Jusufović (GTZ), a koji je sačinjen nakon prve radionice na kojoj su identificirani izazovi, mapirani kapaciteti koji ometaju i utiču na transformaciju obrazovanja prema efikasnijem WBL VET sistemu u Kantonu Sarajevo.

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *