Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 19

Studijska posjeta Sarajevu

/ 16.-18.10.2017. godine/

Privredna komora Kantona Sarajevo je zajedno sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo u periodu od 16. do 18. oktobra 2017. godine organizirala studijsku posjetu Kantonu Sarajevo u okviru projekta koji nosi naziv: „Učenje kroz rad“ – Usmjerena izgradnja kapaciteta partnerstava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO/VET) u Dunavskom regionu, u pravcu efektivne modernizacije sistema SOO/VET (Learning by Doing), a koji finansira Evropska unija kroz Dunavski transnacionalni program.

Trgovinska i industrijska komora Budimpešte je vođa projekta, dok su Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo jedni od 24 partnera na projektu, koji obuhvata 14 zemalja regiona. Cilj projekta je unapređenje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja kroz formiranje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava kako bi se olakšala tranzicija ka dualnom sistemu obrazovanja u zemljama Dunavskog regiona.

Pored Bosne i Hercegovine, učesnici projekta iz Slovačke, Srbije, Češke, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Ukrajine su tokom studijske posjete Sarajevu sa lokalnim partnerima razmijenili znanja, iskustva, ali i identifikovali izazove sa kojima se susreću lokalni partneri.

Predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović je obraćajući se učesnicima prvog radnog dana, govorio o značaju strukovnog obrazovanja i o značaju povezivanja nauke i prakse, kao i o dragocjenoj ulozi Komore u tom procesu.

Predstavnik GIZ-a Mirza Jusufović govorio je o dualnom obrazovanju i njegovim mogućnostima u obrazovnom sistemu u BiH. Prema njegovim riječima, usvajanje dualnog sistema sličnog austrijskom, njemačkom ili švicarskom sistemu srednjeg stručnog obrazovanja zavisi od niza uslova i zemlje koje provode reformu obrazovnog sistema trebaju poznavati njegove osnove i principe.

Poslije prezentacijskog dijela održanog u Komori učesnici su posjetili Elektrotehničku školu za energetiku i kompanije Energoinvest EMS i ETI Sarajevo, dok je zadnji dan upriličena posjeta Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti i Srednjoj tehničkoj školi grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije.

Učesnici su također posjetili kompaniju Klas u kojoj impresivan broj srednjoškolaca na praktičnoj obuci stječe vrlo važno znanje i iskustvo, a potom su obišli i štampariju CPU.

Ova posjeta Sarajevu je bila jedna u nizu organiziranih posjeta, koje imaju za cilj da olakšaju partnerima na projektu da, koristeći dobra rješenja u regionu, razviju svoje strategije i politička rješenja za efikasnije šeme učenja kroz rad i modernizaciju obrazovnog sistema.

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *