Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

Kako postati član

Ukoliko želite biti aktivan sudionik u kreiranju poslovnog ambijenta, a time omogućiti i Vašoj kompaniji prosperitet, pozivamo Vas da postanete naš član.
– Zakon o privrednim komorama u Federaciji BiH
– Statut Privredne komore Kantona Sarajevo
– Odluka o visini i načinu plaćanja članarine

Upoznajte se sa:
– Izjava
– Pravila o vođenju registra

Šta Privredna komora Kantona Sarajevo kao asocijacija privrede nudi svojim članovima?

  • profesionalno i lično priznanje
  • profit ostvaren po osnovu kontakata sa novim klijentima
  • lične ambicije da se ostvare individualni ciljevi
  • nove mogućnosti zbog stvaranja mreže sa drugim biznis asocijacijama
  • programe edukacije
  • poboljšanje imidža kompanije i ličnog imidža
  • uključenost privredne grane ili zajednice
  • vrijedne izvore informacija
  • lično i profesionalno usavršavanje
  • projekte koji doprinose razvoju zajednice ili privrede
  • publikacije
  • osjećanje pripadnosti grupi
  • mogućnost da se utiče na javnu politiku

Preuzmite Kodeks poslovne etike članova Privredne komore Kantona Sarajevo

Preuzmite PDF