Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
maj 18

Poduzetništvo i škola – od ideje do realizacije

/ 15.05.2018. godine/

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Privredne komore Kantona Sarajevo, 15. maja 2018. godine je u multimedijalnoj sali Općine Hadžići održan Okrugli sto “Poduzetništvo i škola – od ideje do realizacije”, u okviru Projekta „Learning by Doing“ – “Učenje kroz rad”, a u saradnji sa Općinom Hadžići i JU „Srednjoškolski centar Hadžići“.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Privredne komore Kantona Sarajevo, Općine Hadžići, učenici i nastavni kadar osnovnih i srednjih škola iz Hadžića, kao i jedan broj uspješnih direktora i menadžera iz ove općine, koji su prepoznali važnost saradnje sa obrazovnim institucijama i koji već dugi niz godina u svojim firmama realiziraju dio praktične nastave za učenike.

Imajući u vidu perspektive budućeg ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, ovaj događaj je imao za cilj potaknuti tvorce obrazovnih politika, kao i poslodavce da usklade svoje strateške razvoje za poduzetničku kompetenciju i stručno obrazovanje, a u pravcu promovisanja dualnog obrazovanja i povezivanja realnih potreba rada sa upisnom politikom u školama.
Raspravljalo se o problemima i mogućnostima za napredak kada su u pitanju stručne i poduzetničke kompetencije učenika-budućih radnika, kao i mogućnosti implementacije dualnog obrazovanja u svjetlu dosadašnjih dobrih praksi.
Uvodne izjave, uz riječi dobrodošlice, dali su Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Azemina Njuhović, zamjenik ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Lejla Halkić, direktorica Centra za edukaciju Privredne komore Kantona Sarajevo i Senad Kovačević, predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići.
Prisutnima su se još obratili Eduard Kapetanović, direktor hotela Hills i Hollywood, Elvir Toholj menadžer Hotel GastrolD, Nusret Kaleta direktor JKP Komunalac Hadžići, Emina Džafić menadžerica Akova Impex, te Tarik Bandić menadžer na polju razvoja tursitičkih potencijala.
Važno je napomenuti da su se i učenici završnih razreda, koji su još za vrijeme svog srednjoškolskog obrazovanja, prepoznati od strane poslodavaca, osigurali svoje mjesto na tržištu rada, obratili budućim srednjoškolcima i poslali snažnu poruku o važnosti učenja zasnovanog na radu, o čemu su, uostalom, govorili i svi ostali učesnici ovog skupa.
Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović kazao je kako je Zakon kojim se reguliše ova oblast, trenutno u pripremi i najavio pokretanje pilot projekata u dualnom obrazovanju već od sljedeće školske godine.
Na kraju se prisutnima obratio i Selver Ejubović, direktor SC Hadžići, kao uspješnog realizatora obrazovne politike u sprovođenju rada u srednjim stručnim školama, predstavivši dosadašnje rezultate u ovoj oblasti i planove za narednu godinu, te pozvao učenike, roditelje i poslodavce na saradnju u budućoj implementaciji dualnog sistema obrazovanja.
Učesnici skupa su se složili da potreba za podučavanjem poduzetništva u odgojno-obrazovnim ustanovama, s ciljem odgovarajuće pripreme djece i mladih za život i profesionalni razvoj u današnjim i budućim društvenim i tržnišnim uvjetima, više nije upitna. Preostaje naći najbolje odgovore na pitanja kada i na koji način odgajati i obrazovati učenike u srednjim školama, te kako oblikovati odgovarajuće, poduzetnički orijentirane kurikulume i postići da stručni, programski, organizacijski i materijalni resursi naših škola ostvaruju željene ishode.