Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 26

Nastavak radionica

/ 25.10.2017. godine/

Kreiranje vizije „idealnog“ WBL VET modela u Kantonu Sarajevo bio je zadatak učesnika radionice održane u Sarajevu, 25. oktobra 2017. godine, u okviru projekta “Učenje kroz rad – Usmjerena izgradnja kapaciteta partnerstava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO/VET) u Dunavskom regionu, u pravcu efektivne modernizacije sistema SOO/VET (Learning by Doing)”, a u organizaciji Privredne komore Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Cilj radionice je bio da učesnici projekta, prvenstveno predstavnici škola i kompanija, ali i Komore i resornog Ministarstva, na bazi identifovanih izazova i iskustava stečenih tokom studijskih posjeta Austriji, Sloveniji, Slovačkoj i Hrvatskoj kreiraju zajedničku viziju „idealnog“ WBL u VET sistem, orjetisanog na firme i praktičan rad učenika.

Brojni prijedlozi koje su učesnici kroz rad u grupama prezentovali na sastanku biti će razmatrani na narednoj radionici, na kojoj bi trebalo usaglasiti konačan tekst vizije. Ove radionice ujedno predstavljaju prvi korak za izradu dugoročne strategije za efektivniju modernizaciju WBL sistema u VET sistem u Kantonu Sarajevo.

Voditeljica radionice je bila magistrica Amina Isanović Hadžiomerović, sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *