Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jul 05

Projekat “Podrška uspostavljanju dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo”

Privredna komora Kantona Sarajevo je početkom juna 2021. godine otpočela sa realizacijom projekta, koji nosi naziv: “Podrška uspostavljanju dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo”.

Provedbom projektnih aktivnosti Komora ima namjeru ukazati na višestruke prednosti dualnog obrazovnog sistema, kako za učenike koji se tokom školovanja osposobljavaju za svoju buduću profesiju, tako i za kompanije koje dobivaju kvalificiranu radnu snagu.

Uvjet za uspješnu realizaciju projekta je uspostava što jače saradnje svih relevantnih aktera, koji mogu pomoći u promicanju i uspostavljanju dualnog modela obrazovanja. Stoga je uloga Komore u ovom projektu doprinos u uspostavljanju tješnje saradnje između resornog ministarstva i strukovnih škola s jedne strane i poslovnog sektora s druge strane, rad na podizanju svijesti o ulozi i značaju ovog modela obrazovanja za kompanije i škole koje se odluče za njegovu primjenu, kao i osposobljavanje sopstvenih kapaciteta za obavljanje poslova, koji su Nacrtom zakona o dualnom obrazovanju predviđeni da obavlja Komora.

Projekat se provodi u III faze.

Riječi partnera o značaju uvođenja dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo

Trailer

Full video

Animacije o sistemu dualnog obrazovanja

Poslodavci
 

Učenje
kroz rad

Mentori kod poslodavaca

Privredna komora Kantona Sarajevo

Roditelji
i učenici

Podrška uspostavljanju dualnog sistema obrazovanja u KS (brošura)

Radna sveska za praktičnu obuku u kompanijama
 (PDF)

Radni priručnik za mentore
(prezentacija)

Banner za firme

Banner za učenike

III FAZA PROJEKTA

FILM – Konferencija Srednje stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini – Najbolje prakse i budući prioriteti
31. maj-01. juni 2023. godine, hotel Hills Sarajevo LINK NA VIDEO >>

Na konferenciji o srednjem stručnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini predstavljene najbolje prakse i dogovoreni budući prioriteti
Dvodnevna konferencija o temi “Srednje stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini – najbolje prakse i budući prioriteti”, održana u periodu 31. maj – 1. juni 2023. godine u Kantonu Sarajevo okupila je oko dvije stotine predstavnika… Opširnije>>

U Komori provedena još jedna uspješna obuka za mentore praktične nastave
U Privrednoj komori Kantona Sarajevo 26. maja 2023. godine uspješno je završena petodnevna obuka za mentore praktične nastave. Obuku su vodili master treneri Mehmed Bubić, Jasmina Pezo, Boris Šašić i Rašid Šehović…. Opširnije>>

Info dan u Komori: Definisanje uslova praktične nastave
Privredna komora Kantona Sarajevo organizirala je 14. 4. 2023. godine info dan o temi: “Prijava, obračun i uplata doprinosa za PIO učenika na praktičnoj nastavi/ferijalnoj praksi … Opširnije>>

Izgradnja i jačanje kapaciteta mentora praktične nastave u privrednim subjektima
28. februara 2023. godine organizirano je jednodnevno stručno usavršavanje za mentore praktične nastave, koji su pohađali i uspješno završili obuku tokom prethodnih faza projekta … Opširnije>>

II FAZA PROJEKTA

Dualnim obrazovanjem mijenjati sliku tržišta rada na bolje
Usvajanjem Zakona o dualnom obrazovanju i njegovom implementacijom nastat će određeni finansijski troškovi za javni i privatni sektor, o čemu se govorilo i na okruglom stolu održanom 23.12.2022. … Opširnije>>

Uspješno realizirana još jedna obuka za mentore praktične nastave
Uspješno je završena i druga po redu obuka za mentore praktične nastave realizirana u dva dijela, i to prvi dio od 8.-11.11.2022.  i drugi dio u periodu od 14.-15.11.2022. godine… Opširnije>>

Održana radionica na temu: “Poticanje različitih oblika motivacije postignuća u obrazovnom kontekstu”
Privredna komora Kantona Sarajevo, u okviru projekta „Uspostava dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo – faza II”, organizirala je 4. novembra 2022. godine radionicu za nastavno osoblje u srednjim stručnim školama… Opširnije>>

Održana radionica na temu: “Aktivno učenje u nastavi orijentirano na ishode učenja”
Privredna komora Kantona Sarajevo, u okviru projekta „Uspostava dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo – faza II”, organizirala je 6. oktobra 2022. godine besplatnu radionicu sa ciljem da nastavno osoblje u srednjim stručnim školama… Opširnije>>

Uspješno realizirana obuka za mentore praktične nastave
U Privrednoj komori Kantona Sarajevo uspješno je završena još jedna obuka za mentore praktične nastave realizirana u dva dijela, i to prvi dio od 26. do 30. septembar i drugi dio u periodu od 03. do 07. oktobra 2022. godine… Opširnije>>

U toku druga faza Projekta “Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo”
U organizaciji Privredne komore KS 06. jula 2022. godine održan je drugi po redu okrugli stol o temi: “Predstavljanje Programa obuke za mentore u privrednim subjektima”, kako bi se predstavnici poslovnog sektora što detaljnije upoznali sa prednostima provođenja specijalizirane obuke za mentore, koji će biti zaduženi za rad sa učenicima… Opširnije>>

I FAZA PROJEKTA

U Privrednoj komori KS uspješno započela serija zajedničkih radionica
U ovoj radionici, koju je održao univerzitetski saradnik mr. Markus Müllner iz Instituta za istraživanja o kvalifikacijama i obuci u austrijskoj privredi (ibw) iz Austrije, učestvovalo je 36 polaznika i polaznica iz 13 poslovnih subjekata i 8 srednjih stručnih i tehničkih škola iz Kantona Sarajevo … Opširnije>>

Pripreme za uvođenje dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo
Kako se u narednom periodu očekuje usvajanje Nacrta zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo to je Privredna komora Kantona Sarajevo, s ciljem što uspješnije pripreme poslovnog sektora za njegovu primjenu, proteklih devet mjeseci uspješno provodila projekate … Opširnije>>

Selekcija učenika za obavljanje praktične nastave u kompanijama – za kompanije
Selekcija srednjoškolaca za obavljanje praktične nastave u dualnom sistemu obrazovanja naziv je jednodnevne radionice održane po drugi put 3.2.2022. godine. Ovaj put tema je okupila predstavnike poslovne zajednice koji su uključeni u program organiziranja i sprovođenja praktične nastave … Opširnije>>

Selekcija učenika za obavljanje praktične nastave u kompanijama – za škole
Selekcija srednjoškolaca za obavljanje praktične nastave u dualnom sistemu obrazovanja naziv je jednodnevne radionice održane 27.1.2022. godine u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo, a u okviru projekta „Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo“… Opširnije>>

Pojačati obuku mentora u kompanijama za rad sa učenicima u sistemu dualnog obrazovanja
Nakon uspješno provedene obuke za mentore u kompanijama u okviru projekta „Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo“, u Privrednoj komori Kantona Sarajevo je 29.12.2021. godine održan radni sastanak projektnog tima iz Komore sa master trenerima… Opširnije>>

Značajna uloga mentora u procesima dualnog obrazovanja – Završena obuka za 17 mentora u kompanijama u Kantonu Sarajevo
U okviru projekta „Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u KS“, koji provodi Privredna komora KS u Sarajevu uspješno je završena Obuka za 17 mentora iz sljedećih kompanija: Lišćevica-Promet, AMA Adriatic, Centrotrans, Saplast, Porsche, JKP Komunalac Hadžići i Dizart… Opširnije>>

U toku obuka za mentore u kompanijama u Kantonu Sarajevo
U okviru projekta „Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo“, koji provodi Privredna komora Kantona Sarajevo u Sarajevu je u toku obuka za 19 mentora u kompanijama iz različitih branši… Opširnije>>

Obuka ispitivača za završno ispitivanje master trenera
U Sarajevu je 20. septembra 2021. godine u organizaciji Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH održana obuka ispitivača za završno ispitivanje master trenera za rad sa mentorima u stručnom obrazovanju…. Opširnije>>

Uspješno okončana Obuka master trenera za rad sa mentorima
U Sarajevu je u saradnji Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Ministarstva za odgoj i obrazovanje u KS i Privredne komore KS uspješno provedena obuka master trenera za rad sa mentorima u stručnom obrazovanju… Opširnije>>

Naredne godine usvajanje Zakona o dualnom obrazovanju
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, u saradnji sa ambasadama Švicarske i Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini i GIZ-om, je održalo Prvu konferenciju pod nazivom “Dualno obrazovanje u Kantonu Sarajevo…. Opširnije>>

Jačanje procesa praktične nastave u Kantonu Sarajevo
Predstavnici Privredne komore KS, GIZ-a, JU Srednjoškolskog centra Hadžići i JU Srednjoškolskog centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš posjetili su tokom mjeseca oktobra 2021. godine sarajevske kompanije”…. Opširnije>>

Komora prezentovala Projekat
Privredna komora Kantona Sarajevo je početkom juna 2021. godine otpočela sa realizacijom projekta, koji nosi naziv: “Podrška uspostavljanju dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo”…. Opširnije>>

Novi koraci ka dualnom sistemu obrazovanja u Kantonu Sarajevo
Predstavnici Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, Katrin Ochsenbein, regionalna savjetnica  za zapošljavanje,  voditelj odjela za ekonomiju i zapošljavanje, Chantal Felder, vd direktora za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini …. Opširnije>>

Provedbu ovog projekta je podržala “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) GmbH u sklopu svog projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini”, koji je sufinansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).