Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba
jul 05

Projekat “Podrška uspostavljanju dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo”

Privredna komora Kantona Sarajevo je početkom juna 2021. godine otpočela sa realizacijom projekta, koji nosi naziv: “Podrška uspostavljanju dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo”.

Provedbom projektnih aktivnosti Komora ima namjeru ukazati na višestruke prednosti dualnog obrazovnog sistema, kako za učenike koji se tokom školovanja osposobljavaju za svoju buduću profesiju, tako i za kompanije koje dobivaju kvalificiranu radnu snagu.

Uvjet za uspješnu realizaciju projekta je uspostava što jače saradnje svih relevantnih aktera, koji mogu pomoći u promicanju i uspostavljanju dualnog modela obrazovanja. Stoga je uloga Komore u ovom projektu doprinos u uspostavljanju tješnje saradnje između resornog ministarstva i strukovnih škola s jedne strane i poslovnog sektora s druge strane, rad na podizanju svijesti o ulozi i značaju ovog modela obrazovanja za kompanije i škole koje se odluče za njegovu primjenu, kao i osposobljavanje sopstvenih kapaciteta za obavljanje poslova, koji su Nacrtom zakona o dualnom obrazovanju predviđeni da obavlja Komora.

Projekat će se provoditi narednih devet mjeseci.

Provedbu ovog projekta je podržala “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) GmbH u sklopu svog projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini”, koji je sufinansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). 

Novi koraci ka dualnom sistemu obrazovanja u Kantonu Sarajevo
Predstavnici Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, Katrin Ochsenbein, regionalna savjetnica  za zapošljavanje,  voditelj odjela za ekonomiju i zapošljavanje, Chantal Felder, vd direktora za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini …. Opširnije>>

Komora prezentovala Projekat
Privredna komora Kantona Sarajevo je početkom juna 2021. godine otpočela sa realizacijom projekta, koji nosi naziv: “Podrška uspostavljanju dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo”…. Opširnije>>