Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]

PROJEKTI

PREGLED ZNAČAJNIJIH PROJEKATA PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO,
REALIZIRANIH IZ MEĐUNARODNIH I/ILI DOMAĆIH IZVORA

PROJEKAT PODRŠKE MLADIM OSOBAMA ZA ZAPOČINJANJE POSLA - “START-UP” / 2018. -

PROJEKAT: PROJEKAT PODRŠKE MLADIM OSOBAMA ZA ZAPOČINJANJE POSLA – “START-UP”

OPIS: Projekat predstavlja razvoj i promociju preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva mladih, kao i unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju subjekata male privrede i preduzetnika u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede. Projekat obuhvata: realizaciju obuka, bespovratna sredstva i mentorsko praćenje MSP i preduzetnika. Projekat će pružanjem nefinansijske i finansijske pomoći podržati ciljnu grupu kroz obuku za započinjanje biznisa i izradu biznis plana, bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih poslovnih ideja i mentoring za privredne subjekte u ranoj fazi razvoja.

Sedamnaest mladih ljudi iz Kantona Sarajevo, čiji biznis planovi sa stanovišta opravdanosti i održivosti investicije zadovoljavaju uvjete Projekta podrške mladim osobama za započinjanje posla – “START-UP”, dobili su šansu za započinjanje biznisa.

Njihova obaveza je bila da pored samozapošljavanja zaposle najmanje još jednu osobu, a Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Privredna komora Kantona Sarajevo, koja je partner na ovom projektu, obavezali su se na pružanje usluge mentoringa i monitoringa u trajanju od tri godine.

Poticajna grant sredstava Ministarstva privrede Kantona Sarajevo – Vlade Kantona Sarajevo “Poticaj razvoju male privrede” za 2018. godinu.

UČENJE KROZ RAD - (LEARNING BY DOING) / 2017 - 2019

PROJEKAT: UČENJE KROZ RAD – USMJERENA IZGRADNJA KAPACITETA PARTNERSTAVA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE (SOO/VET) U DUNAVSKOM REGIONU, U PRAVCU EFEKTIVNE MODERNIZACIJE SISTEMA SOO/VET (LEARNING BY DOING)

OPIS: Učenje kroz rad ima za cilj poboljšati kapacitete SOO aktera u zemljama Podunavlja, i to kroz jačanje nacionalnih i međunacionalnih partnerstava. Projekat će strukovnim akterima omogućiti veće znanje i alate, što će u svakom slučaju rezultirati povećanjem kapaciteta za bolju podršku Evropskoj reformi u strukovnom obrazovanju.

Trgovinska i industrijska komora Budimpešte je vođa projekta, dok su Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo jedni od 24 partnera na projektu, koji obuhvata 14 zemalja regiona.

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupan budžet iznosi 2,3 miliona eura.

Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.

 

UNAPREĐENJE CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE / 2018 - 2019

PROJEKAT: UNAPREĐENJE CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE

OPIS: Unapređen je rad Centra za poduzetništvo i inovacije, koji omogućava da se ubrza protok informacija, kao i usvajaju nova znanja i vještine, kod novosnovanih privrednih subjekata, odnosno mikro i malih preduzeća, kojima je neophodna podrška u rastu i razvoju.

Poticajna grant sredstava Ministarstva privrede Kantona Sarajevo – Vlade Kantona Sarajevo “Poticaj razvoju male privrede” za 2018. godinu.

PROGRAM PROMOCIJE PODUZETNIŠTVA / 2018 - 2019

PROJEKAT: PROGRAM PROMOCIJE PODUZETNIŠTVA

OPIS: Promocija poduzetništva i širenje svijesti o poduzetničkom duhu, s fokusom na razmjenu znanja i poticanje inovativnosti mladih, s namjerom da se unaprijedi ukupni poslovni ambijent u Kantonu Sarajevo i Razmjena znanja i poticanje inovativnosti mladih, s namjerom da se unaprijedi ukupni poslovni ambijent u Kantonu Sarajevo.

U toku ugovorenih aktivnosti na implementaciji projekta Program promocije poduzetništva, provedena je intenzivna medijska kampanja o promociji poduzetništva, organizovani su skupovi u svrhu jačanja svijesti o poduzetništvu, organizovan je Skill Show u okviru Sajma zapošljavanja i nastup poduzetnika na Sajmu privrede u Centru Skenderija, a provođene su i druge aktivnosti, sa krajnjim ciljem podizanja svijesti javnosti i razvijanja pozitivnog stava o poduzetništvu u Kantonu Sarajevo na veći nivo, sticanja vještina i znanja kao preduslova za ekonomski rast i razvoj, kao i kreiranja novih mogućnosti i politika za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta.

Poticajna grant sredstava Ministarstva privrede Kantona Sarajevo – Vlade Kantona Sarajevo “Poticaj razvoju male privrede” za 2018. godinu.

OTVARANJE POSLOVNOG INKUBATORA / 2018 - 2019

PROJEKAT: OTVARANJE POSLOVNOG INKUBATORA

OPIS: Otvoren je Poslovni inkubator koji pruža mogućnost mikro, malim i srednjim poduzećima (MSP) da posluju na jednom mjestu i dijele zajedničke prostore na novi i orginalni način. Inkubator je dizajniran na način da podrži i zadovolji potrebe lokalne zajednice. Kao rezultat takvog pristupa ima veoma individualan stil i fokus.

Ovakve poslovne inkubatore sve više otvaraju privredne komore sa ciljem da podstaknu i na vrlo konkretan način pruže pomoć u osnivanju i razvoju malih i srednjih poduzeća (MSP).

Otvaranjem Poslovnog inkubatora ostvaren je napredak, s obzirom da ove aktivnosti na razvoju poduzetničke infrastrukture imaju za cilj povećanje zapošljavanja, kao i jačanje konkurentnosti privrednih subjekata kroz njihov rast i razvoj.

Poticajna grant sredstava Ministarstva privrede Kantona Sarajevo – Vlade Kantona Sarajevo “Poticaj razvoju male privrede” za 2018. godinu.

UNAPREĐENJE INFORMACIONOG SISTEMA PRIVREDNIH SUBJEKATA U KANTONU SARAJEVO / 2018 - 2019

PROJEKAT: UNAPREĐENJE INFORMACIONOG SISTEMA PRIVREDNIH SUBJEKATA U KANTONU SARAJEVO

OPIS: Kreirano je unapređenje dinamičnog informacionog sistema i baze podataka, sa ažuriranim podacima aktivnih privrednih subjekata u Kantonu Sarajevo, što će omogućiti brzu i jednostavnu razmjenu podataka između privrednih društava i nivoa vlasti prilikom organizacije raznih privrednih aktivnosti, kao što su sajmovi, business to business susreti i sve druge aktivnosti koje služe u svrhu promocije privrede Kantona Sarajevo.

Također, sistem će omogućiti dugoročno povećanje zapošljavanja, kao i konkurentnost privrednih subjekata kroz njihov rast i razvoj.

Poticajna grant sredstava Ministarstva privrede Kantona Sarajevo – Vlade Kantona Sarajevo “Poticaj razvoju male privrede” za 2018. godinu.

EDUKACIJA IZ OBLASTI TURIZMA S FOKUSOM NA PRIRODNE I KULTURNO – HISTORIJSKE VRIJEDNOSTI U KANTONU SARAJEVO / 2017. – 2018.

PROJEKAT: EDUKACIJA IZ OBLASTI TURIZMA S FOKUSOM NA PRIRODNE I KULTURNO – HISTORIJSKE VRIJEDNOSTI U KANTONU SARAJEVO

OPIS: U toku implementacije ovog projekta provođene su aktivnosti s ciljem sticanja vještina i znanja kao preduslova za ekonomski rast i razvoj, kao i kreiranje novih mogućnosti i politika za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta. Privredna komora Kantona Sarajevo je pripremila i organizovala za 25 mladih osoba besplatnu edukaciju iz oblasti turizma s fokusom na prirodne i kulturno – historijske vrijednosti u Kantonu Sarajevo. Edukacija je bila namijenjena nezaposlenim mladim osobama (do 30 godina starosti) sa najmanje srednjom stručnom spremom.
Ovim projektom je pružen doprinos u zapošljavanju mladih sa teritorije Kantona Sarajevo kroz kvalitetno i stručno usavršavanje koje je usklađeno i prilagođeno Evropskim normama i standardima u turističkom sektoru. Nadalje, omogućio je mladim ženama i muškarcima da steknu potrebne vještine i znanja kako bi ispunili zahtjeve za poslove u oblasti turizma, koje će nadležna tijela tražiti i priznati u ciljanom području projekta.
Ovi poslovi su deficitarni, ali istovremeno i vrlo perspektivni u BiH, o čemu svjedoče rastući interes stranih putničkih agencija i tour-operatora za aranžmane u našoj zemlji, kao i značajno povećanje broja investicija u turističku infrastrukturu posljednjih godina. Kandidatima je omogućeno da nakon završene edukacije pristupe i polaganju ispita za turističkog vodiča na nivou Federacije BiH odnosno Federalnog ministarstva okoliša i turizma, te je izvršena uplata za 25 kandidata za polaganje ispita za turističkog vodiča pri pomenutom ministarstvu.

Poticajna grant sredstava Ministarstva privrede Kantona Sarajevo – Vlade Kantona Sarajevo “Poticaj razvoju male privrede” za 2018. godinu.

OTVARANJE CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE / 2017. – 2018.

PROJEKAT: OTVARANJE CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE

OPIS:

Privredna komora Kantona Sarajevo je u sklopu aktivnosti vezanih za unapređenje poduzetničke infrastrukture otvorila „Centar za poduzetništvo i inovacije“ .
Otvaranje Centra za poduzetništvo i inovacije je ocijenjeno uspješnim, sa snažnom porukom upućenom prvenstveno poslovnom sektoru, u Kantonu Sarajevo da je njegova osnovna namjena pružanje savjetodavne pomoći, kao i edukacija za privredne subjekte u osnivanju, rastu i razvoju. Ovaj Centar služi, kao kontaktna tačka, u svrhu svih vidova podrške poduzetništvu i MSP.
Privredna komora Kantona Sarajevo je obezbijedila prostor u prizemlju poslovne zgrade gdje je otvorila jedan ured za potrebe rada ovog centra. Pored ovog ureda, na raspolaganju su i druge prostorije u kojima se može održavati individualno ili grupno savjetovanje, a sve u zavisnosti od iskazanih potreba korisnika.
U okviru ovog projekta održani su i besplatni seminari o temama:
”Škola digitalnog marketinga i društvenih medija“
”Pregovaračke vještine”
”Prodajne vještine
”Preduzetništvo i poslovno planiranje”
”HACCP SISTEM –Uloga i značaj u prehrambenom sektoru“
”Obuka za poslovno-tehničke sekretare”
Ukupan broj polaznika učesnika na gore navedenim seminarima radionicama je bio 185.

Poticajna grant sredstava Ministarstva privrede Kantona Sarajevo – Vlade Kantona Sarajevo “Poticaj razvoju male privrede” za 2017. godinu.

IZRADA I ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA AKTIVNIH PRIVREDNIH SUBJEKATA REGISTROVANIH U KANTONU SARAJEVO / 2017. – 2018.

PROJEKAT: IZRADA I ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA AKTIVNIH PRIVREDNIH SUBJEKATA REGISTROVANIH U KANTONU SARAJEVO

OPIS: Sačinjeni informacioni sistem omogućava unos podataka o pravnim subjektima na području Kantona Sarajevo i da dobiju određene analitičke podatke o privrednim subjektima, kao i o sveukupnoj privredi u Kantonu Sarajevo. Također sistem omogućava i unos podataka o klasifikacijama djelatnosti, kao i obrazovnim institucijama na području Kantona Sarajevo. Na osnovu tih podataka korisnik može da dobije analitičke podatke o broju zaposlenih osoba po zanimanjima u određenom vremenskom periodu.

Poticajna grant sredstava Ministarstva privrede Kantona Sarajevo – Vlade Kantona Sarajevo “Poticaj razvoju male privrede” za 2017. godinu.

ENERESE - ENERGETSKA EFIKASNOST, OBNOVLJIVI IZVORI I OKOLIŠ / 2013 - 2016

PROJEKAT: ENERESE – ENERGETSKA EFIKASNOST, OBNOVLJIVI IZVORI I OKOLIŠ – POSTDIPLOMSKI STUDIJ (PROGRAMSKA LINIJA TEMPUS IV).

OPIS: 

Projekat ENERESE – „Energetska efikasnost, obnovljivi izvori i utjecaj na okoliš – master studij“, koji se finansira iz EU programske linije Tempus i kojeg provodi 14 partnera iz regiona i EU, među kojima i Privredna komora Kantona Sarajevo, je trajao tri godine i završen je 2016. godine.

Projekat je imao za cilj uspostavljanje postdiplomskog studija iz energetske efikasnosti i obnovljivih izvora na fakultetima u Sarajevu, Banja Luci, Nišu, Podgorici i Novom Pazaru.

Lider projekta je Univerzitet Novi Pazar. Privredna Komora Kantona Sarajevo je jedan od 14 partnera i zajedno sa Inženjerskom komorom Srbije je jedina neakademska institucija. Ostalih 12 partnera su fakulteti i univerziteti iz regije, Njemačke, Slovačke, Slovenije i Grčke.

GIZ – PROJEKAT PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH / 2014 - 2016

PROJEKAT: GIZ – PROJEKAT PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH

OPIS: Projekat je počeo u septembru 2014. godine i trajao do februara 2016. godine. Cilj projekta je razvijanje/kreiranje vlastite obuke od strane ponuđača obuke, na osnovu iskazanih potreba, a koje su utvrđenje analizom tržita. Komora je jedan od 15 aplikanata čije su aplikacije prihvaćene i koja je ušla u implementaciju projekta.

IZGRADNJA KAPACITETA ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE U KANTONU SARAJEVO / 2016

PROJEKAT: IZGRADNJA KAPACITETA ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE U KANTONU SARAJEVO

OPIS: U okviru Sporazuma o partnerstvu BACID fonda za akcije povezane sa transferom znanja, Privredna komora Kantona Sarajevo je, u saradnji sa SA-Group i Općinom Ilidža, organizirala obuku: „Izgradnja kapaciteta za investicijske projekte u Kantonu Sarajevo“. Krajnji cilj projekta je transfer znanja iz Republike Austrije oko poslovanja industrijskih zona. Sačinjen je i Izvještaj sa seminara i dostavljen BACID-u.

WEB - „WE ENFORCE BUSINESS“ / 2013 - 2015

PROJEKAT: WEB – „WE ENFORCE BUSINESS“ (INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE)

OPIS: Komora je učestvovala u realizaciji projekta „WeB – We Enforce Businesses“, kojeg je sufinansirala Evropska unija sredstvima IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) fonda.

Tokom dvije godine, Komora je kroz projekat ojačala svoje kapacitete. Najvećim dijelom aktivnosti projekta su bile usmjerene na podršku kompanijama iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Međutim, koristi od projekta su imale i sve članice komora u BiH koje žele da unaprijede svoje poslovanje intenzivnijom primjenom IKT.

Projekat je počeo 01.01.2013. godine i trajao je dvije godine.

PRILIKA PLUS / 2014

PROJEKAT: PRILIKA PLUS

OPIS:  U okviru aktivnosti ovog projekta Komora je radila na istraživanju potreba tržišta rada Kantona Sarajevo. Predstavnici Komore su prisustvovali edukaciji o odabiru testnih instrumenata, provedena je obuka ispitivača, kreiranje testova i ishoda testnih pitanja.

MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U OBLASTI FINANSIRANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U OKVIRU EU PROPISA I PRAVNIH SPORAZUMA / 2013

PROJEKAT: MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U OBLASTI FINANSIRANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U OKVIRU EU PROPISA I PRAVNIH SPORAZUMA – EUBUILD ENERGY EFFICIENCY. (PROGRAMSKA LINIJA IPA SEE – JUGOISTOČNA EVROPA – EKONOMSKO-SOCIJALNO PARTNERSTVO)

OPIS:  Projekat međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma – EUBUILD ENERGY EFFICIENCY. (Programska linija IPA SEE – Jugoistočna Evropa – ekonomsko – socijalno partnerstvo) je uspješno realiziran.

OSIGURAVANJE STRUKOVNE IZVRSNOSTI ZA PREHRAMBENE PROIZVODE, ZAŠTITU POTROŠAČA I KONKURENTNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU / 2013

PROJEKAT: OSIGURAVANJE STRUKOVNE IZVRSNOSTI ZA PREHRAMBENE PROIZVODE, ZAŠTITU POTROŠAČA I KONKURENTNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU

OPIS:  Projekat “Osiguravanje strukovne izvrsnosti za prehrambene proizvode, zaštitu potrošača i konkurentnosti na Zapadnom Balkanu“ je uspješno realiziran.

MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U OBLASTI FINANSIRANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U OKVIRU EU PROPISA I PRAVNIH SPORAZUMA - EUBUILD ENERGY EFFICIENCY / 2011 - 2012

PROJEKAT: MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U OBLASTI FINANSIRANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U OKVIRU EU PROPISA I PRAVNIH SPORAZUMA – EUBUILD ENERGY EFFICIENCY

OPIS:  Lider Projekta İMSAD – Udruženje proizvođača građevinskog materijala Turske. Komora je partner na projektu iz BiH. Implementacija projekta počela u februaru 2011. godine.

OSIGURAVANJE STRUKOVNE IZVRSNOSTI ZA PREHRAMBENE PROIZVODE, ZAŠTITU POTROŠAČA I KONKURENTNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU / 2012

PROJEKAT: OSIGURAVANJE STRUKOVNE IZVRSNOSTI ZA PREHRAMBENE PROIZVODE, ZAŠTITU POTROŠAČA I KONKURENTNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU

OPIS:  Lider projekta: “Institut za Kvalitet i Metrologiju Slovenije” SIQ. Komora je partner na projektu iz BiH.

USPOSTAVA TURISTIČKOG ITINERERA U POGRANIČNOM DIJELU BIH I CRNE GORE / 2011 - 2012

PROJEKAT: USPOSTAVA TURISTIČKOG ITINERERA U POGRANIČNOM DIJELU BIH I CRNE GORE

OPIS: Opšti cilj projektnog prijedloga je prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turizam i ruralni razvoj.

Ovako formulisanim, opštim ciljem se želi postići povećanje privrednog razvoja programske oblasti kroz uspostavljanje koordiniranih aktivnosti kojima se pomaže saradnja među malim i srednjim preduzećima iz svih sektora privređivenja, s posebnim naglakom na poljoprivredno-prehrambeni i turistički sektor u pograničnoj oblasti između BiH i Crne Gore.

Privredna komora Kantona Sarajevo je lider projekta, a partner na projektu iz Crne Gore je Montenegro Biznis Alijansa iz Podgorice – Kotora. Finansijska sredstva za projekat dobijena su od EU, uz naše učešće od 24%.

Realizacija ovog projekta otpočela je u junu 2011. godine i trajala je do 30.11.2012. godine

FLANDRIJA II «ACQUIS SUPORT PROGRAMME FOR BIH» / 2011 - 2012

PROJEKAT: FLANDRIJA II «ACQUIS  SUPORT  PROGRAMME  FOR BIH»

OPIS: Privredna komora Kantona Sarajevo, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Ministarstvo privrede Vlade Kantona Sarajevo i Regija Flandrija iz Kraljevine Belgije, partneri su na projektu “Jačanje infrastrukture za podršku MSP”.

Glavni cilj je jačanje kapaciteta bosanskohercegovačkih institucija i poslovnih organizacija, kako bi mogle efikasno pomoći i savjetovati MSP da se pripreme za proširenje, kroz uspostavu mjesta, gdje će se poslovnim subjektima u BiH pružati informacije o EU institucijama i uslugama.

Projekat je počeo 2011., a završen 2012. godine.

OSIGURAVANJE STRUKOVNE IZVRSNOSTI ZA PREHRAMBENE PROIZVODE, ZAŠTITU POTROŠAČA I KONKURENTNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU / 2011

PROJEKAT: OSIGURAVANJE STRUKOVNE IZVRSNOSTI ZA PREHRAMBENE PROIZVODE, ZAŠTITU POTROŠAČA I KONKURENTNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU

OPIS: Opći cilj: Poboljšati profesionalnu operativu civilnog društva, poboljšati kvalitet sluga, povećati saradnju između OCD (organizacija civilnog društva) i tijela vlasti, širenje područja sigurnosti prehrambenih proizvoda i zaštite potrošača u zemljama Zapadnog Balkana.

Lider projekta: “Institut za Kvalitet i Metrologiju Slovenije” (SQI-Slovenia)

Komora jedan od partnera na projektu.

PROGRAMSKA LINIJA IPA SEE (JUGOISTOČNA EVROPA) - EKONOMSKO-SOCIJALNO PARTNERSTVO / 2011

PROJEKAT: PROGRAMSKA LINIJA IPA SEE (JUGOISTOČNA EVROPA) – EKONOMSKO-SOCIJALNO PARTNERSTVO

OPIS: Opći cilj: Doprinijeti razvoju finansijskih instrumenata i mehanizama u cilju stvaranja tržišta za proizvode i metode u energetskoj efikasnosti.

Osigurati koordinaciju i diseminaciju informacija između javnih institucija, privatnog sektora i NVO o finansijskim instrumentima.

Lider Projekta İMSAD – Udruženje proizvođača građevinskog materijala Turske. Komora je partner na projektu iz BiH.