Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
feb 11

Projekat „Stručno obrazovanje u BiH“

Po nalogu Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (skraćeno: BMZ), Društvo za međunarodnu saradnju (skraćeno: GIZ) s partnerima u zemlji implementira projekat „Stručno obrazovanje u BiH“. Projekat se provodi u periodu od februara 2017. do jula 2019. godine. Cilj projekta je uvođenje stručnog obrazovanja koje je zasnovano na saradnji i usmjereno na vještine.

Težište projekta je na sljedećim područjima djelovanja:

Uvođenje kooperativnog obrazovanja na bazi standarda zanimanja, koji su izrađeni uz učešće predstavnika privrede i koji odražavaju potrebe tržišta rada. Sa istim ciljem se stručno obrazovanje koje se stiče u školi nadopunjuje na mjestu učenja u „Firmi“, pri čemu učenici i učenice dobivaju mogućnost sticanja stručnih kompetencija i vještina u realnim radnim situacijama.
Edukacija mentora praktične nastave kod poslovnih subjekata, koji bi kao voditelji obrazovnog procesa u firmama preuzeli odgovornost za učenike i učenice na praktičnom obrazovanju. Tu spadaju, s jedne strane, stručne vještine iz područja zanimanja za koje obrazuju, ali i pedagoške kompetencije i sposobnost planiranja.
Razvoj koncepta sistema ocjenjivanja za koji su mjerodavne potrebe privrede.
Mjere za poboljšanje imidža stručnog obrazovanja.

Projekat se implementira u saradnji sa odabranim stručnim školama i firmama u Goraždu, Gradišci, Mostaru i Prijedoru (pilot područja). Sve aktivnosti projekta trebaju suštinski doprinijeti sistemu koji je usmjeren na tržište rada, a time i boljem imidžu stručnog obrazovanja, kako bi se povećao kvalitet sistema stručnog obrazovanja i obrazovalo više stručnjaka koji će dati važan doprinos ekonomskom rastu zemlje.