Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]

Najave

Obuka za pripremanje polaganja pravosudnog ispita
Prijavite se na proljetni termin 2024. godine!
Kontakt telefon: 033/250-100
Kontakt email: [email protected]

Usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti KS
Prijavite se na proljetni termin 2024. godine!
Kontakt telefon: 033/250-100
Kontakt email: [email protected] 

Buskarta.ba
Online portal za prodaju autobuskih karata