Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

Najave

Obuka mentora praktične nastave
u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo
26-30.septembar I dio
03-07.oktobar II dio

Predstavljanje beskamatnih kreditnih linija Ministarstva privrede KS
Predstavljanje beskamatnih kreditnih linija Ministarstva privrede KS
26.09.2022. godine, sa početkom u 16:00 sati u Domu mladih u Skenderiji

Radionica: Aktivno učenje u nastavi orjentirano na ishode učenja
6.oktobar/listopad, sa početkom u 9:30 sati, u prostorijama Komore

Buskarta.ba
Online portal za prodaju autobuskih karata

Usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti KS
Prijavite se !
Kontakt telefon: 033/250-100