Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

Najave

PROJEKAT “PREMOŠĆAVANJE” (BRIDGING)
Unapređenje usluga u turizmu usklađenih sa tržišnim zahtjevima u prekograničnom regionu Srbija – Bosna i Hercegovina

Buskarta.ba
Online portal za prodaju autobuskih karata

Usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti KS
Prijavite se !
Kontakt telefon: 033/250-100