Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
feb 15

Javni poziv za učešće na obuci „Akademija izrade EU projekata“

 

Privredna komora Kantona Sarajevo u saradnji s DVV International – Uredom za Bosnu i Hercegovinu i Centrom za promociju civilnog društva – CPCD, organizuje javno važeću  obuku „Akademija izrade EU projekata“.

Ideja za implementacijom ovog programa nastala je kao rezultat procjene promjena na tržištu rada u BiH i zemljama regiona Zapadnog Balkana, ali i sve većim mogućnostima pristupanju fondovima EU. Obuka je namijenjena isključivo organizatorima obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo.

Osnovni podaci o Akademiji

Akademija izrade EU projekata je dio neformalnog obrazovnog programa koji je usmjeren na sticanje i unapređenje specifičnih znanja i vještina koji omogućavaju svrsishodnu upotrebu prethodnih znanja u formi koja je tražena na tržištu rada u BiH i Evropi. U skladu s Članom 56. Zakona o obrazovanju odraslih KS, polaznici Akademije izrade EU projekata će po uspješno završenom programu i položenom ispitu dobiti javno važeće uvjerenje o usavršavanju kojim se potvrđuje da je polaznik/ca uspješno završio/la Akademiju izrade EU projekata.

Edukacija traje ukupno 120 sati (60 sati nastave u učionici i 60 sati rada kod kuće), a uz višemjesečno učenje polaznici/ce dobijaju i mentorsku podršku tokom edukacije i 6 mjeseci nakon edukacije.

Cjelokupni nastavni plan i program je podijeljen u tri primarne cjeline:

  1. Metode i tehnike kvalitativne i tehničke pripreme projektnih prijedloga
  2. Pisanje i razrada projektnog prijedloga prema EU standardima
  3. Priprema budžeta i primjena EU finansijskih procedura

Termini realizacije:

Svakog utorka od 5.3.2024. do 14.5.2024. u vremenskom periodu od 9:30 do 16:30 sati

/mart/
05.03.2024
12.03.2024.
19.03.2024.
26.03.2024.

/april/
02.04.2024.
09.04.2024.
16.04.2024.
23.04.2024.
30.04.2024.

/maj/
07.05.2024.
14.05.2024.

 

☑️ Prijaviti se možete najkasnije do 26.02.2024. putem prijavnog obrasca na linku:

Za sva dodatna pitanja obratiti se možete na e-mail adresu: [email protected].

NAPOMENA: Broj mjesta je ograničen. Svi kandidati koji budu odabrani, bit će obaviješteni putem e-maila. Cijena obuke iznosi 2.000,00 KM po polazniku, a sve troškove obuke pokriva DVV International – Ured za BiH. Odabrani polaznici će potpisati ugovor kojim se obavezuju da će ukoliko odustanu od obuke pokriti troškove iste.

POZIV (.doc)