Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 20

Značajna uloga mentora u procesima dualnog obrazovanja – Završena obuka za 17 mentora u kompanijama u Kantonu Sarajevo

/20.12.2021./

U okviru projekta „Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo“, koji provodi Privredna komora Kantona Sarajevo u Sarajevu uspješno je završena Obuka za 17 mentora iz sljedećih kompanija: Lišćevica-Promet, AMA Adriatic, Centrotrans, Saplast, Porsche, JKP Komunalac Hadžići i Dizart.

Organizatori ove višednevne obuke su istakli kako je cilj edukacije bio omogućiti polaznicima da usvoje neka nova znanja i vještine, te se što bolje pripreme za budući rad sa učenicima u sistemu dualnog obrazovanja. Uloga mentora u kompanijama u procesima dualnog obrazovanja je od izuzetnog značaja, kroz njihovo preuzimanje odgovornosti za organizovanje i sprovođenje procesa učenja na radnom mjestu, praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje dostignuća učenika.

Obuku su vodili master treneri Mehmed Bubić, Jasmina Pezo, Boris Šašić i Rašid Šehović.

Provedbom svih aktivnosti u okviru projekta „Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo“ Komora ima namjeru ukazati na višestruke prednosti dualnog obrazovnog sistema, kako za učenike koji se tokom školovanja osposobljavaju za svoju buduću profesiju, tako i za kompanije koje dobivaju kvalificiranu radnu snagu.

Projekat se realizira u saradnji sa GIZ-om, u okviru projekta „Stručno obrazovanje u BiH, a koji je kofinansiran od njemačkog federalnog Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i švicarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC).