Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jul 15

Vlada Kantona Sarajevo: Nova Esencijalna lista lijekova štiti domaću proizvodnju

/14.07.2016. godine/

Vlada Kantona Sarajevo je početkom jula 2016. godine donijela Odluku o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova, što je zakonska obaveza u skladu sa federalnom Odlukom o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja i Odlukom o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, a kojima su utvrđeni asortimani i cijene lijekova koji se koriste u pružanju zdravstvene zaštite. Usvojena kantonalna A lista lijekova, usaglašena je sa Federalnom listom kao generičnom listom, dok kantonala lista utvrđuje liste po nazivu proizvođača.
Na ovogodišnjoj A Listi lijekova u Kantona Sarajevo, tzv. Esencijalnoj listi, nalaze se 153 lijeka u 605 oblika i pakovanja. Ono što je razlikuje od prethodnih lista jeste da su svi lijekovi na ovoj listi proizvodi domaćih proizvođača. Domaćim farmaceutskim kućama Hemofarm, Amsal, Bosnalijek, Zada i Farmavita dodani su i lijekovi tzv. orginatori, odnosno originalni nosioci licence lijeka.

Usvajanjem ovakve liste, a koju je pripremala stručna kantonalna Komisija za lijekove uz saradnju sa zdravstvenim ustanovama i iskazanim potrebama, Vlada je ispoštovala i zaključak Skupštine Kantona Sarajevo kojim je zatraženo da u kreiranju esencijale liste lijekova u što većoj mjeri budu zastupljene domaće farmaceutske kuće. Na ovaj način se, kako je danas naglašeno, lakše vrši kontrola lijekova te štiti domaća proizvodnja što je praksa zemalja u okruženju i šire.
Danas usvojena B lista lijekova tretira lijekove poželjne u terapijama liječenja, a sufinansira se na teret zdravstvenog osiguranja u procentima od 10 do 100 posto. Bolnička lista obuhvata lijekove isključivo za bolničko liječenje. Nakon što bude objavljena u Službenim novima KS, integralna Esencijalna liste lijekova biće dostupna na web stranici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.
Podsjećamo da je Privredna komora Kantona Sarajevo zagovarala da farmaceutska industrija bude strateška, kao i da se kod donošenja ove liste zaštiti domaća proizvodnja.