Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 01

Uticaj neuromarketinga na ponašanje potrošača

/30.11.2017. godine/

U današnjem svijetu u kojem vlada ogromna konkurencija i u kojem je na hiljade proizvoda/usluga svakodnevno dostupno potrošačimakompanije imaju veliki izazov da kreiraju i održe brendove na tržištuStandardne marketinške strategije koje su kompanije godinama implementirale (4/7 P) nisu više dostatne da zadovolje brzo rastuće potrebe kupaca. Stručnjaci za marketing su došli na ideju da spoje više nauka, kao što su neuro-nauka, psihologija, i nauka o ponašanju potrošača, koje su omogućile da se dođe do optimalnih strategija za kreiranje proizvoda koje bi potrošači primijetili, kupovali i na kraju i zavoljeli. Tako je rođena nova nauka „Neuromarketing“ koja uveliko objašnjava kojim tehnikama i alatima se kompanije mogu koristiti da bi došle do većeg broja zadovoljnih kupaca.

Kako bi što bolje upoznali poslovne ljude sa načinom na koji funkcioniše mozak potrošača prilikom donošenja odluka o kupovini, što je posebno značajno za kompanije koje žele steći lojalne kupce, ali i na dugi rok imati uspjeha u razvoju novih proizvoda i/ili usluge s ciljem zadobivanja povjerenja potrošača, Privredna komora Kantona Sarajevo je 30. novembra 2017. godine organizirala seminar o utjecaju neuromarketinga na ponašanje potrošača.

Predavač je bila Ajla Hadžiefendić, dipl.ecc, magistar menadžmenta, sa dugogodišnjih poslovnim iskustvom u multinacionalnoj kompaniji, i obrazovanjem koje je sticala i u BiH i izvan BiH.