Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba
jul 20

Uspješno završen Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo

/20.07.2020./

U Privrednoj komori Kantona Sarajevo 20. jula 2020. godine uspješno je završen višednevni Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo prema važećoj legislativi.

Obuku je provela Privredna komora Kantona Sarajevo na osnovu prethodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo.

Procesom usavršavanja bile su obuhvaćene sljedeće oblasti: osnove građanskog prava i privrednog prava, osnove računovodstva, osnove poslovnih i javnih finansija, osnove reinžinjeringa privrednih društava, osnove korporativnog upravljanja i druge oblasti neophodne za upravljanje privrednim društvima.

Poslije uspješno završene edukacije, polaznici su pristupili polaganju završnog ispita, te je svim kandidatima koji su uspješno položili ispit uručen i certifikat.

Planirano je da Komora usavršavanje predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo obavlja kontinuirano, transparentno i uz redovno informisanje Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Za više informacije o ovoj i drugim edukacijama u Komori svi zainteresirani mogu se obratiti Centru za edukacije i informatičke poslove Privredne komore Kantona Sarajevo.