Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba
okt 10

Uspješno realizirana obuka za mentore praktične nastave

/7. oktobar 2022./

U Privrednoj komori Kantona Sarajevo uspješno je završena još jedna obuka za mentore praktične nastave realizirana u dva dijela, i to prvi dio od 26. do 30. septembar i drugi dio u periodu od 03. do 07. oktobra 2022. godine. Ova edukacija dio je druge faze projekta koji nosi naziv: “Podrška uspostavljanju dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo”.

Uloga mentora u procesu dualnog obrazovanja, koji bi uskoro trebao da zaživi u Kantonu Sarajevo, je praćenje učenika u procesu usvajanja znanja i kompetencija, te procjena i vrednovanje njegovog napretka u školi i upravi firme. Kako je to istaknuto, osobe u firmama zadužene za učenike na praktičnoj nastavi, trebaju posjedovati pedagoška, pravna, organizacijska, psihološka, metodička znanja i vještine, o čemu se posebno govorilo tokom obuke.

Provedbu ovog projekta je podržala “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) GmbH u sklopu svog projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini”, koji je sufinansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).