Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jul 03

Uspješno realiziran set radionica o prevenciji stresa

/ 26., 27. i 28.06.2018. godine/

Privredna komora Kantona Sarajevo je u okviru projekta “Učenje kroz rad” (Learning by Doing) tokom mjeseca juna organizirala set besplatnih radionica, koje se odnose na prevenciju i upravljanje stresom na radnom mjestu.

Prva radionica o temi “Stres na poslu i burnout – savladavanje i prevencija” održana je 22. juna 2018. godine. “Autogeni trening – riješite se stresa i budite uspješniji” naziv je druge po redu radionice koja je relizirana  u periodu 26-27. juna. Tema treće radionice, održane 28. juna, odnosila se na komunikaciju sa ‘teškim’ klijentima, dobavljačima, kolegama i drugima.

Cilj obuke je bio da se polaznicima pruži podrška u prevenciji, prepoznavanju i savladavanju stresa i burnout-a, te ukaže na učinkovite tehnike postavljanja prioritetnih ciljeva i upravljanja vremenom koje je jedan od glavnih stresora današnjice.

Učesnici su tokom treninga bili u prilicu usvojiti nove vještine i tehnike koje će im omogućiti rješavanje zahtjevnih poslovnih situacija u direktnoj komunikaciji, kao i bolje razumjeti i prepoznavati uzročnike stresa i profesionalnog sagorijevanja, simptome, rizike i načine preveniranja istih, izvršiti ličnu procjenu rizika od stresa i profesionalnog sagorijevanja, te upoznati se sa tehnikama efikasnije organizacije vremena s ciljem prevencije stresa.

***

Trgovinska i industrijska komora Budimpešte je vođa projekta, dok su Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo jedni od 24 partnera na projektu, koji obuhvata 14 zemalja regiona.

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupni budžet projekta iznosi 2,3 miliona eura. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.

Za više informacija molimo vas posjetite: www.interreg-danube.eu/learning-by-doing