Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
maj 30

Uspješno proveden Seminar za pripremanje polaganja pravosudnog ispita

/maj 2022./

U Privrednoj komori Kantona Sarajevo je krajem maja uspješno realiziran još jedan Seminar za pripremanje polaganja pravosudnog ispita. Program seminara realiziran je na osnovu i u okviru Zakona o pravosudnom ispitu (Službene novine Federacije BiH, br.2/95, 35/98, 29/03 i 43/13) i Programa pravosudnog ispita (Službene novine Federacije BiH, broj 28/16). 

 Predavači na seminaru su bili članovi Komisije za polaganje provosudnog ispita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. 

 

U toku seminara obrađena je ispitna materija iz krivičnog prava, građanskog prava sa porodičnim pravom, privrednog  prava, upravnog i radnog prava i ustavnog sistema i organizacije pravosuđa. Realizirane su i praktične vježbe za polaganje pismenog dijela ispita iz krivičnog i građanskog pravaNakon završetka programapolaznicima je izdati potvrda o pohađanju seminara za pripremanje polaganja pravosudnog ispita

 Naredni seminar o ovoj temi planiran je za septembar 2022. godine. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti putem telefona na broj: 033/250-117 ili putem emaila[email protected]