Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jul 16

Uspješno proveden program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava

/15.07.2021./

Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo okončan je sredinom jula 2021. godine u organizaciji Privredne komore Kantona Sarajevo. Svi polaznici su uspješno položili završni ispit u skladu sa programom obuke.  

Ovaj program provodi Komora (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/19), u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 34/19). 

Svi zainteresirani za jesenji termin Programa detaljnije informacije mogu dobiti na brojeve telefona: 033 250 100 / 033 250 117, e-mail: [email protected] i [email protected]