Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jan 31

Unapređenje pregovaračkih vještina

/30.01.2018. godine/

U okviru Programa unapređenja institucijske i poduzetničke infrastrukture, Poticaja i razvoja male privrede Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Privredna komora Kantona Sarajevo organizirala je 30. januara 2018. godine, kroz aktivnosti Centra za poduzetništvo i inovacije, besplatnu radionicu posvećenu pregovaračkim vještinama, namijenjenu polaznicima koji su nedavno započeli svoj biznis ili namjeravaju to u skorije vrijeme učiniti.

Pregovaranje se, kao i svaka druga vještina, stiče učenjem, treningom i iskustvom, te je cilj ovog treninga bio da se poslovni ljudi upoznaju sa novim tehnikama u pregovaranju i da unaprijede svoje pregovaračke sposobnosti.
Trening je zasnovan na princima Neuro-lingvističkog planiranja i u velikoj mjeri usmjeren na psihologiju ponašanja pojedinaca i timova.
Programom radionice bila su obuhvaćena sljedeća pitanja:

  • Pripreme za pregovački proces;
  • Tipovi pregovaranja;
  • Tvrdi i fleksibilan pristup u pregovaračkom procesu;
  • Najčešće greške u pregovaranju;
  • Pet faza u pregovaračkom procesu;
  • Stilovi pregovaranja;
  • Govor tijela u pregovaračkom procesu;
  • Pregovori sa „teškim“ ljudima;
  • Psihologija u pregovaranju;
  • Pregovori ili kompromis?

Predavač je bila Emina Muharemović, poslovni trener sa decenijskim radnim iskustvom u prodaji i upravljanju ljudima, kao i u Neuro-lingvističkom savjetovanju i terapiji.