Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
apr 11

Uključivanje privatnog sektora u borbu protiv korupcije

Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Privredna komora Kantona Sarajevo, Transparency International u Bosni i Hercegovini i Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – ACCOUNT, zajedničkim snagama nastoje da koruptivno djelovanje u Kantonu Sarajevo i Bosni i Herecegovini svedu na minimum, kako bi stvorili nove vrijednosti i poboljšali ambijent u kojem živimo.

Svi akteri su saglasni da je neophodno, uz podizanje svijesti o štetnosti korupcije na ukupnu privredu i društvo, preduzimati konkretne aktivnosti, uz obavezno učešće privatnog sektora, kao jedne od glavnih karika u ovom procesu u kojem treba da se stvori odgovarajući ambijent za rad i poslovanje, posebno u poslovnim procesima sa državnom administracijom.
Na to upućuju strateški dokumenti Strategija za borbu protiv korupcije, kao i Akcioni plan za njenu provedbu, u kojima se predviđa izgradnja antikorupcijske politike u kompanijama, uz poduzimanje preventivnih mjera na suzbijanju ove pojave.
Navedeni akteri poduzimaju aktivnosti na provedbi opsežnih istraživanja i analizi koruptivnog djelovanja u Kantonu Sarajevo, a sve u cilju zakonskih poboljšanja i efikasnije prevencije korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Za više informacija kontaktirajte nas!
Kontakt telefon: 033/250-190.

 

OBAVIJEST (.pdf)