Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 13

U toku obuka za mentore u kompanijama u Kantonu Sarajevo

/13.11.2021./

U okviru projekta „Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo“, koji provodi Privredna komora Kantona Sarajevo u Sarajevu je u toku obuka za 19 mentora u kompanijama iz različitih branši. Cilj ove edukacije je omogućiti polaznicima sticanje novih znanja i vještina, te pripremiti ih za budući rad sa učenicima u sistemu dualnog obrazovanja, koji bi, prema zvaničnim najavama, uskoro trebao zaživjeti u Kantonu Sarajevo.

Prisutnim polaznicima su se prvog dana obuke ukratko obratili predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović, direktorica Centra za edukaciju i informatičke poslove u Komori Lejla Halkić i njemačka ekspertica iz GIZ-a Sonja Ruetz. Istakli su da je uloga mentora u kompanijama u ovim procesima od izuzetnog značaja, kroz njihovo preuzimanje odgovornosti za organizovanje i sprovođenje procesa učenja na radnom mjestu, praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje dostignuća učenika.

Kvalitetnim mentorstvom doprinosi se razvoju i reputaciji poslovnog subjekta, intenzivira se saradnja između škole i kompanije, a učenici stiču nova iskustva i upoznaju procese u realnom radnom okruženju, što u budućnosti doprinosi njihovoj konkurentnosti na tržištu i omugućava im bolje šanse za zaposlenje po završetku školovanja.

Obuku provode master treneri Mehmed Bubić, Jasmina Pezo, Boris Šašić i Rašid Šehović.

Provedbom svih aktivnosti u okviru projekta „Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo“ Komora ima namjeru ukazati na višestruke prednosti dualnog obrazovnog sistema, kako za učenike koji se tokom školovanja osposobljavaju za svoju buduću profesiju, tako i za kompanije koje dobivaju kvalificiranu radnu snagu.

Projekat se realizira u saradnji sa GIZ-om, u okviru projekta „Stručno obrazovanje u BiH, a koji je kofinansiran od njemačkog federalnog Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i švicarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC).