Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 04

Seminar za pripremanje polaganja pravosudnog ispita

U Privrednoj komori Kantona Sarajevo je početkom marta 2024. godine započeo još jedan Seminar za pripremanje polaganja pravosudnog ispita. Program seminara se realizira na osnovu i u okviru Zakona o pravosudnom ispitu (Službene novine Federacije BiH, br.2/95, 35/98, 29/03 i 43/13) i Programa pravosudnog ispita (Službene novine Federacije BiH, broj 28/16). 

 Predavači na seminaru su članovi Komisije za polaganje provosudnog ispita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. 

 

U toku seminara se obrađuju ispitna materija iz krivičnog prava, građanskog prava sa porodičnim pravom, privrednog  prava, upravnog i radnog prava i ustavnog sistema i organizacije pravosuđa. Realiziraju se i praktične vježbe za polaganje pismenog dijela ispita iz krivičnog i građanskog pravaNakon završetka programapolaznicima se izdaju potvrde o pohađanju seminara za pripremanje polaganja pravosudnog ispita

 Naredni seminar o ovoj temi planiran je za jesen 2024. godine. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti putem telefona na broj:  033/250-119, 033/250-117 ili putem emaila[email protected]