Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 04

U toku je Seminar za pripremanje polaganja pravosudnog ispita

/23. septembar 2023./

U Privrednoj komori Kantona Sarajevo je krajem septembra započeo još jedan Seminar za pripremanje polaganja pravosudnog ispita. Program seminara se realizira na osnovu i u okviru Zakona o pravosudnom ispitu (Službene novine Federacije BiH, br.2/95, 35/98, 29/03 i 43/13) i Programa pravosudnog ispita (Službene novine Federacije BiH, broj 28/16). 

 Predavači na seminaru su članovi Komisije za polaganje provosudnog ispita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. 

 

U toku seminara će se obraditi ispitna materija iz krivičnog prava, građanskog prava sa porodičnim pravom, privrednog  prava, upravnog i radnog prava i ustavnog sistema i organizacije pravosuđa. Realizirat će se i praktične vježbe za polaganje pismenog dijela ispita iz krivičnog i građanskog pravaNakon završetka programapolaznicima će se izdati potvrda o pohađanju seminara za pripremanje polaganja pravosudnog ispita

 Naredni seminar o ovoj temi planiran je za proljeće 2024. godine. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti putem telefona na broj: 033/250-119 ili putem emaila[email protected]