Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jul 07

U toku druga faza Projekta “Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo”

/29.juni i 6.juli 2022./

U organizaciji Privredne komore Kantona Sarajevo 06. jula 2022. godine održan je drugi po redu okrugli stol o temi: “Predstavljanje Programa obuke za mentore u privrednim subjektima”, kako bi se predstavnici poslovnog sektora što detaljnije upoznali sa prednostima provođenja specijalizirane obuke za mentore, koji će biti zaduženi za rad sa učenicima, te što bolje pripremili za uspješno obavljanje svoje uloge u procesima sistema dualnog obrazovanja.

Oba okrugla stola dio su aktivnosti u okviru projekta “Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo, faza II”. Provedbu ovog projekta je podržala “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) GmbH u sklopu svog projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini”, koji je sufinansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). 

Program obuke na prvom okruglom stolu, koji je održan 29. juna 2022. godine, predstavili su Boris Šašić i Rašid Šehović certificirani master mentori u Kantonu Sarajevo, dok su izlagači na drugom okruglom stolu od 06. jula bili Jasmina Pezo i Mehmed Bubić,​ također certificirani master mentori.