Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 01

Studenti Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u posjeti Komori

/30. 11. 2022. godine./

Studenti Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, njih 38 u pratnji doc. dr. Amine Isanović Hadžiomerović, voditeljice andragoške prakse u III semestru posjetili su 30. 11. 2022. godine Privrednu komoru Kantona Sarajevo, gdje im je Lejla Halkić, direktorica Centra za edukaciju i informatičke poslove, između ostalog, prezentirala rad centra na čijem je čelu.

Cilj posjete je bio da se studenti upoznaju sa osnovnim procesima unutar sistema obrazovanja odraslih, organizacijom i programima koje nudi Privredna komora Kantona Sarajevo u okviru pomenutog centra, a koji se svrstavaju u različita područja obrazovanja odraslih.

Na pitanje studenata koja se tiču iskustva Komore na polju edukacije gđa Halkić je naglasila da Komora organizuje permanentno obrazovanje kadra, osigurava polaznicima opšta i specifična znanja koja mogu primijeniti u svakodnevnom radu, razvijati vlastita znanja i sposobnosti, kao i kreirati prilike za nove  poslovne kontakte, kroz istraživanje potreba u preduzećima, organizaciju seminara i kurseva, implementaciju aktuelnih obrazovnih programa i projekata.  

Posebno se osvrnula na saradnju Komore sa Univerzitetom u Sarajevu i njenu ulogu predviđenu legislativom o visokom obrazovanju, a tiče se organiziranja prakse studenata u poslovnim subjektima.