Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 21

Set radionica o prevenciji stresa u okviru projekta “Učenje kroz rad” (Learning by Doing)

Privredna komora Kantona Sarajevo u okviru projekta “Učenje kroz rad” (Learning by Doing) organizuje set besplatnih radionica, koje se odnose na prevenciju I upravljanje stresom na radnom mjestu.

Prva radionica nosi naziv “Stres na poslu i burnout – savladavanje i prevencija” i planirana je za 22. juni 2018. godine. Cilj obuke je da se polaznicima pruži podrška u prevenciji, prepoznavanju i savladavanju stresa i burnout-a, te ukaže na učinkovite tehnike postavljanja prioritetnih ciljeva i upravljanja vremenom koje je jedan od glavnih stresora današnjice. Učesnici će nakon treninga bolje razumjeti i prepoznavati uzročnike stresa i profesionalnog sagorijevanja, simptome, rizike i načine preveniranja istih, izvršiti ličnu procjenu rizika od stresa i profesionalnog sagorijevanja, te upoznati se sa tehnikama efikasnije organizacije vremena s ciljem prevencije stresa.

“Autogeni trening – riješite se stresa i budite uspješniji” naziv je druge po redu radionice koja je planirana za 26-27. juni 2018. godine. Autogeni trening je naučno i medicinski priznata tehnika i danas jedna od najraširenijih tehnika opuštanja, razgradnje stresa i dovođenja organizma u ravnotežu i optimalno stanje.

Tema treće radionice, koja će se održati 28. juna tekuće godine, odnosi se na komunikaciju sa ‘teškim’ klijentima, dobavljačima, kolegama i drugima i namijenjena je svima onima koji žele da nauče kako da se uspješnije nose sa teškim situacijama u kojima druga strana u dijalogu to ne zna ili ne može. Ciljevi radionica su usvojiti nove vještine i tehnike koje će učesnicima omogućiti rješavanje zahtjevnih poslovnih situacija u direktnoj komunikaciji.

 

Trgovinska i industrijska komora Budimpešte je vođa projekta, dok su Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo jedni od 24 partnera na projektu, koji obuhvata 14 zemalja regiona.

 

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa.  Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.

Za više informacija molimo vas posjetite: www.interreg-danube.eu/learning-by-doing