Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
sep 30

Seminar za pripremanje polaganja pravosudnog ispita

Privredna komora Kantona Sarajevo obavještava sve zainteresirane kandidate da organizira:

 Seminar za pripremanje polaganja pravosudnog ispita

23.septembar/rujan sa početkom u 10.00 sati u prostorijama Komore

 

Program seminara provodit će se na osnovu i u okviru Zakona o pravosudnom ispitu (Službene novine Federacije BiH, br.2/95, 35/98, 29/03 i 43/13) i Programa pravosudnog ispita (Službene novine Federacije BiH, broj 28/16).

Predavači na seminaru su članovi/ispitivači Komisije za polaganje provosudnog ispita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Seminar će trajati  osam vikenda. U toku seminara obradit će se materija iz krivičnog prava, građanskog prava sa porodičnim pravom, privrednog  prava, upravnog i radnog prava, ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.

U okviru seminara realiziraće se i praktične vježbe (pismeni radovi) za polaganje pismenog dijela ispita iz krivičnog i građanskog, odnosno porodičnog prava.

Nakon završetka obuke, polaznicima će dobiti potvrda o pohađanju seminara za pripremanje polaganja pravosudnog ispita.

 Kotizacija: 990,00 KM, po polazniku. U cijenu je uključen PDV. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun komore: Raiffeisenbank bank BiH 1610000004560078. U kotizaciju su uključena predavanja, pisani materijal i osvježenje. Prijave su otvorene do 21. septembra ili do popune mjesta.

Prijavu možete poslati putem maila:[email protected]

 

POZIVNO PISMO (.pdf)

PRIJAVA ZA SEMINAR (.doc)

 

S poštovanjem

 Privredna komora Kantona Sarajevo