Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jan 27

Selekcija učenika za obavljanje praktične nastave u kompanijama

/27.01.2022./

Selekcija srednjoškolaca za obavljanje praktične nastave u dualnom sistemu obrazovanja naziv je jednodnevne radionice održane 27.1.2022. godine u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo, a u okviru projekta „Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo“.

Ova tema je okupila preko 20 polaznika, stručnjaka koji su direktno ili indirektno uključeni u program organiziranja i sprovođenja praktične nastave u srednjim stručnim školama u Kantonu Sarajevo. Cilj ove jednodnevne edukacije bio je upoznati učesnike sa značajem i metodama pripreme i motivisanja učenika za proces praktične obuke u firmama, kao i selekcija srednjoškolaca koji će obavljati praktičnu nastavu u sistemu dualnog obrazovanja, prema iskazanim afinitetima.

Programom interaktivne radionice obuhvaćene su teme kao što su razvoj vještina kod učenika, digitalni alati, izazovi pri izvođenju i metode unapređenja praktične nastave.

Radionicu su vodile Aida Sujoldžić, dipl. psihologinja, savjetnica i konsultantica iz sfere primjenjene organizacijske psihologije i Mevlida Đečević-Koštrebić, dipl. ekonomistica, stručna saradnica u odjelu ljudskih resursa u ProCredit Bank d.d.

Provedbom svih aktivnosti u okviru projekta „Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo“ Komora ima namjeru ukazati na višestruke prednosti dualnog obrazovnog sistema, kako za učenike koji se tokom školovanja osposobljavaju za svoju buduću profesiju, tako i za kompanije koje dobivaju kvalificiranu radnu snagu. 

Projekat se realizira u saradnji sa GIZ-om, u okviru projekta „Stručno obrazovanje u BiH, a koji je kofinansiran od njemačkog federalnog Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i švicarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC).