Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
sep 30

Sarajevo kao poželjna investicijska destinacija

/29.09.2016. godine/

U Sarajevu je 29.09.2016. godine održana Međunarodna poslovna konferencija “Kanton Sarajevo 2016. godine” u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Konferenciji je prisustvovao impozantan broj predstavnika političkog, privrednog i finansijskog sektora iz BiH i drugih država, a među njima su eminentni privredni i finansijski eksperti, predstavnici kompanija iz sektora građevinarstva, energetike, poljoprivredno/prehrambenog, drvno/prerađivačkog, metalnog i IT sektora, turizma i trgovine, te predstavnici privrednih komora.
Cilj konferencije je bio promocija Kantona Sarajevo kao poželjne investicijske destinacije za strane i domaće investitore, ali i predstavljanje dosadašnjih koraka koje je Vlada Kantona Sarajevo poduzela s tom svrhom.

“Namjera nam je da pružimo informacije domaćim i stranim investitorima o aktivnostima Vlade Kantona Sarajevo i planovima u predstojećem periodu posebno u smislu unapređenja poslovnog ambijenta i drugih mjera. U saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo napravili smo i pregled projekata”, izjavio je uoči održavanja konferencije ministar privrede Kantona Muharem Šabić.
Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković je tom prilikom naglasio da je Kanton Sarajevo završio jednu fazu stabilizacije budžeta te da je sada red na novu, razvojnu, kapitalnu fazu gdje se već u narednoj budžetskoj godini predviđa ozbiljan investicijski razvoj KS.
“Ovo su prilike da u razmjeni informacija sa ljudima iz realnog sektora, sa ljudima koji čine javni sektor iz drugih kantona i nivoa vlasti, ponudimo ili razmijenimo iskustva o tome šta nas u Kantonu Sarajevo očekuje u narednoj godini. Imamo dosta toga za reći i ponuditi, a siguran sam da imamo dosta toga i čuti. Naši su pokazatelji ove godine vrlo dobri, u Kantonu imamo 3.048 ljudi u julu više uposlenih nego u istom mjesecu prošle godine i taj trend se nastavlja. Da bismo ubrzali ekonomski razvoj Kantona Sarajevo potrebne su i ovakve konferencije koje se mogu nazvati malim biznis forumima”, istakao je premijer Konaković.
Govoreći o aktuelnim projektima, izdvojio je dva pisma namjere, jedno je korejske firme koja namjerava graditi veliki medicinski centar u Hadžićima, čija je vrijednost investicije 400 miliona dolara, a druga se tiče potpisanog memoranduma o saradnji sa jednim od najvećih investitora iz zemalja arapskog svijeta iz Dubaija.
“Akcent želimo staviti na spremnost projekata za realizaciju, kao što je izgradnja Trebevićke žičare. U narednoj godini nas očekuje i ekspanzija investicija od hotela Igman, Nacional, industrijskih zona koje želimo da razvijemo zajedno sa lokalnim zajednicama u Hadžićima, Ilijašu, Vogošći i Novom Gradu. Spomenuću i projekte koji nisu razvojni ali su obaveza, a to su između ostalog saniranje vodovodne mreže i poboljšanje usluga javnog gradskog prevoza”, naveo je premijer Konaković.
Istakao je i da je u Kantonu Sarajevo donesen Zakon o podršci malim i srednjim preduzećima, kao i da je formiran Kreditno-garantni fond iz kojeg se sredstvima od 20 miliona KM finansiraju njihove aktivnosti. Dodao je i da je donesen i Zakon o građenju koji ubrzava sve procedure i naći će se na dnevnom redu sljedeće sjednice Skupština KS.
Privredna komora Kantona Sarajevo je za potrebe konferencije izradila katalog investicionih projekata u kojem je predstavljeno njih 58 u vrijednosti od milijardu i 100 miliona KM, a dio njih je predstavljen na konferenciji.
“Ova konferencija je najbolji način da privredni subjekti predstave svoje projekte, da Vlada razmotri neke od njih i iste sufinansira, a sa druge strane da investitori vide kakvi su to projekti u koje planiraju ulagati i da direktno stupe u kontakt sa privrednim subjektima, kako bi započeli njihovu realizaciju. Ovo je jedan odličan način da se spoje privredni subjekti i potencijalni investitori, a Komora će te projekte prikupljati i prosljeđivati investitorima”, izjavio je predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović.
Direktor Turističke agencije BH Passport Sead Krupalija izjavio je da mu je drago da je u ovoj međunarodno-poslovnoj konferenciji uvršten i sektor turzima KS, koji zadnjih nekoliko godina bilježi dobre rezultate, sa porastom od oko 20 posto.
“Turizam pokreće mnoge druge aktivnosti u KS, i to je jedan lanac koji u svakom slučaju donosi veliku dobit, u smislu zapošljavanja i razvoja u Kantonu Sarajevo. To je jedan od razloga što imamo velike investicije od nekoliko milijardi eura, gdje su i strani investitori prepoznali potencijal za razvoj turizma u KS”, naglasio je Krupalija.
Tarik Šahović, predstavnik Globalne razvojne grupacije Svjetske Banke IFC, u svom izlaganju, u okviru prvog dijela konferencije, naveo je da je Svjetska banka prije deset mjeseci sa Vladom KS pokrenula projekt skraćenja administrativnih procedura zahvaljujući kojem je uspjela da smanji troškove privrednicima, odnosno investitorima.
“Smanjeni su troškovi sudske administracije za oko 80 posto, kao i sudskih taksi za uknjižbu imovine. Također je urađen i registar poticaja za sve privrednike koji predstavlja transparentan i investicioni profil Kantona Sarajevo”, istakao je Šahović.
Predsjednik Udruženja poslodavaca KS Muhamed Pilav ovom prilkom je kazao da bi se vrlo brzo trebalo raditi na smanjenju parafiskalnih i fiskalnih nameta na plaće, prije svega u realnom sektoru, kako bi se na taj način omogućilo poslodavcima da radnicima povećaju plaće, čime bi oni bili zadovoljniji, a i manje mladih ljudi bi napuštalo Bosnu i Hercegovinu.
U nastavku konferencije bilo je više riječi o uspješnim investicijskim pričama kroz primjere „Sannyland“, „Messer Tehnoplin doo“, „Klasa dd Sarajevo“ i AS Group.
U završnom dijelu odražni su i B2B susreti, a na samom kraju upriličena su i posjete kompanijama Klas i Bosnalijek, koje su poslužile kao dobri primjeri uspješnog poslovanja u Kantonu Sarajevo.