Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
nov 22

Saradnja sa DVV International – Ured za BiH / Izazovi u obrazovanju odraslih uz pomoć savremenih tehnika marketinga

/8.-9. novembar 2023./ – modul I

/21.-22. novembar 2023./ – modul II

Privredna komora Kantona Sarajevo i DVV International – Ured za BiH, organizirali su besplatnu obuku pod nazivom “Marketing obrazovnih ponuda” kroz dva dvodnevna modula održana 8.-9. novembra i 21.-22. novembra 2023. godine u prostorijama Komore.  Obuka je okupila osoblje zaposleno u organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih u Kantonu Sarajevo, a namjera organizatora bila je pružiti im stručnu pomoć i podršku u razvoju i kreiranju marketinški oblikovanih obrazovnih ponuda.

Tokom obuke analizirani su konkretni primjeri, a kroz  praktičan rad  i diskusiju učesnici su bili u prilici  da razgovaraju o primjeni naučenih metoda i oblika u vlastitoj praksi. Trener je bio marketing stručnjak prof. dr. Almir Peštek s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U prvom modulu fokus je bio na temama koje se odnose na osnove marketinga, prezentacije i analize trenutne situacije u marketingu i potrebe organizacija, informacionu podršku za donošenje poslovnih odluka, segmentaciju i odabir ciljnog tržišta, razvoj brenda i pozicioniranje brenda, razvoj proizvoda i usluga – kreiranje vrijednosti i zadovoljstva kupaca, analiza tekućeg i budućeg portfolija proizvoda i usluga organizacija učesnika, efikasna poslovna komunikacija i prezentacija, planiranje prodaje i upravljanje prodajom i upravljanje odnosima sa kupcima (CRM).

Učesnici su se kroz drugi modul detaljnije upoznali sa efikasnim planiranjem i implementacijom (online) promotivnih kampanja, analizirane su dobre prakse u promociji i prodaji,  te kroz praktičan rad radilo se na razvoju individualnih promotivnih i prodajnih planova i kampanja.

Polaznicima koji su uspješno završili obuku uručene su potvrde o učešću izdate od strane Privredne komore Kantona Sarajevo i DVV International – Ureda za BiH.