Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jan 13

Saradnja privreda Kantona Sarajevo i kineskog grada Daliana

/ 01.13.2020./ 

U okviru svoje posjete Kantonu Sarajevo, delegacija privrednika kineskog grada Daliana, predvođena gospođom Wang Yi, zamjenicom generalnog direktora Ureda za poslove sa inozemstvom Grada Daliana, uz prisustvo predstavnika Ambasade Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovine, posjetila je 13. januara 2020. godine Privrednu komoru Kantona Sarajevo, gdje su sa predsjednikom Komore Muamerom Mahmutovićem i njegovim saradnicima razgovarali o mogućnostima saradnje sa domaćom privredom.

Ovaj susret iskorišten je za razmjenu informacija o nacionalnim privredama i izvoznim mogućnostima. Dalian je grad i luka kineske pokrajine Liaoning i, sa oko sedam miliona stanovnika, danas predstavlja važan industrijski centar i jedan od najbogatijih gradova u Kini.

Kao interesantna polja saradnje pomenuta su izgradnja infrastrukture, nekretnine, prehrambena industrija, tradicionalna medicina, turizam, ali i druge oblasti. Gosti su izrazili interesovanje za domaće projekte iz različitih grana privrede i pozvali privrednike Kantona Sarajevo da im predoče svoje poslovne ideje.

Kako je istaknuto tokom sastanka ukupna vanjskotrgovinska razmjena Kantona Sarajevo sa svijetom za prvih deset mjeseci 2019. godine ostvarena je u iznosu od 5.240 miliona KM. Od ukupne robne razmjene Kantona Sarajevo sa svijetom 371 milion KM tj. 7% odnosilo se na razmjenu sa Kinom. U Kinu je u ovom periodu izvezeno robe u vrijednosti od 3,6 miliona KM, dok je ukupna vrijednost uvezene robe iz ove azijske države iznosila 367,6 miliona KM. U odnosu na I-X 2018., uvoz u Kanton Sarajevo iz Kine povećao se za 5,7% dok se istovremeno izvoz smanjio za 34,4%. Imajući u vidu ove pokazatelje, konstatovano da postoji potreba intenziviranja međusobnih odnosa na planu ekonomske saradnje, a time i vanjskotrgovinske razmjene.

Izražena je spremnost da se upriliči uzvratna posjeta Dalianu, na čelu sa privrednim delegacijama dvaju gradova, te ozvaničenje poslovne saradnje u vidu potpisivanja sporazuma.