Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
sep 29

Razvoj menadžerskih sposobnosti

/28.09.2016. godine/

Bez obzira o kojem menadžerskom nivou je riječ, neophodan je top-menadžerski pogled na cjelokupan organizacijski biznis, pogled na „veliku sliku“, razumjevajući načine na koji je organizacijski biznis kao „velika slika“ komponovan, te načine na koji dijelovi „velike slike“ koegzistiraju. Ovo je istaknuto na jednodnevnom seminaru pod nazivom „Razvoj menadžerskih sposobnosti“, koji je održan 28. septembar 2016. godine u organizaciji Privredne komore Kantona Sarajevo.

Posmatrajući biznis kroz prizmu „velike slike“ sama radionica bila je koncipirana na način da se dosegne sljedeći set ciljeva.

  • razumijevanje koncepta menadžmenta i menadžerskog posla, te prihvatanje odrednice da je uspjeh određenog poslovnog sistema određen kvalitetom i sposobnostima organizacijskih menadžera
  • razumijevanje koncepta emocionalne inteligencije kao temeljne odrednice menadžerske uspješnosti i seta potrebnih menadžerskih kompetencija (meke vještine: komuniciranje, konflikt menadžment, vođenje sastanaka, odlučivanje, delegiranje …, testiranje razine emocionalne inteligencije)
  • razumijevanje koncepta mentalnih sklopova koje trebaju posjedovati i razvijati menadžeri (testiranje stepena razvijenosti vaših mentalnih sklopova)
  • stilovi vođenja, razumijevanje kada primjeniti koji stil vođenja
  • motivacija, razumijevanje koncepta motivacije

Predavač je bio prof.dr. Aziz Šunje sa Ekonomskog fakulteta Sarajevo.