Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jan 20

Raste broj novih firmi

/19. januar 2017. godine/

Glavni zadatak Privredne komore Kantona Sarajevo (PKKS) i u 2017. godini jeste puna podrška privredi u iznalaženju rješenja za probleme sa kojima se susreće poslovni sektor, kao i nastavak aktivnosti na predlaganju mjera za unapređenje u sektoru fiskalne i investicione politike, te smanjenja nelikvidnosti, izjavio je za Fenu predsjednik PKKS Muamer Mahmutović.
Po njegovim riječima, i u proteklom periodu došlo je do određenih pozitivnih pomaka u Kantonu Sarajevo. Naime, kroz Projekt poboljšanja lokalnog okruženja za investicije – LIFE, koji implementira grupacija Svjetske banke u partnerstvu sa britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, KS je polučio zavidne rezultate koji se mjere direktnim koristima za privatni sektor. Svoj doprinos projektu LIFE dala je i Privredna komora Kantona Sarajevo koja je na najneposredniji način omogućila privrednicima da daju konkretne prijedloge na posebno organiziranim fokus grupama.

– Rezultat toga je, pored ostalog, da danas imamo smanjenje administrativnih i sudskih taksi u KS, kao i drugih izdvajanja koja su privrednicima predstavljala opterećenje. Da su ove mjere dale rezultate govori i broj novonosnovanih firmi u Kantonu Sarajevo koji je, prema raspoloživim podacima, u decembru prošle godine iznosio 775, što je za oko 60 posto više nego u 2015. godini, kazao je Mahmutović.

Što se tiče smanjenja ostalih fiskalnih i parafiskalnih nameta, odnosno prijedloga koji su prezentirani javnosti, kako je rekao, nikako da ugledaju “svjetlo dana”.
Javno-privatno partnerstvo godinama se navodi kao model za realizaciju projekata i investicija, a time i novog zapošljavanja. Mahmutović kaže da je javno-privatno partnerstvo u Kantonu Sarajevo regulisano zakonom i da predstavlja dugoročni partnerski odnos između javnog i privatnog partnera kroz izgradnju, rekonstrukciju, upravljanje i održavanje kapaciteta za zadovoljavanje javnih potreba.
– Međutim, u praksi je ovaj vid još u začetku, iako postoji opredjeljenost vladajućih struktura u Kantonu Sarajevo da u skorije vrijeme realiziraju neke od projekata po principu javno-privatnog partnerstva, dodao je Mahmutović.
Govoreći o šansama bh. preduzeća za pristup fondovima i projektima EU, Mahmutović je kazao da je više faktora koji utječu na apliciranje i korištenje sredstava iz tih fondova – od kvalitetne ideje, obučenosti kadra za podnošenje aplikacije do volje vladajućih struktura da više pažnje posvete tom pitanju.
– Komora je među prvima pokrenula aktivnosti s namjerom da pripremi poslovni sektor za korištenje EU fondova, što i danas čini. Dosad je Komora direktno učestvovala u realizaciji jednog broja EU projekata koji se prvenstveno odnose na energijsku efikasnost, razvoj turizma i poljoprivredno-prehrambenu djelatnost, dodao je Mahmutović.
Na pitanje kako osigurati da komunalna preduzeća u KS posluju na ekonomskim osnovama i efikasnije pružaju svoje usluge privredi i stanovništvu, Mahmutović je kazao da je neophodno pokrenuti reforme s obzirom na izuzetnu važnost i utjecaj komunalne privrede na ostali dio privrede u KS.
– To se može riješiti na više načina, kao npr. kroz integrativne procese između komunalnih preduzeća, djelimičnom privatizacijom, primjenom zakona o koncesijama i javno-privatnom partnerstvu, te uvođenjem jedinstvenog sistema naplate komunalnih usluga. Povećanjem naplativosti bi se povećala likvidnost preduzeća i veći stepen punjenja budžeta, što bi sa druge strane omogućilo i veće subvencioniranje ugroženih kategorija stanovništva, istakao je Mamutović.
Među značajnijim aktivnostima koje je PKKS planirala u 2017. godini je implementacija razvojnih dokumenata Kantona Sarajevo, međunarodnih projekata, povezivanju privrede, te edukacija kadra za potrebe tržišta rada.
– Poseban izazov će nam biti zadatak da pojačamo aktivnosti na predstavljanju potencijala privrede Kantona Sarajevo i na privlačenju investicija, naveo je Mahmutović.
U januaru ove godine počinje i realizacija projekta: „Učenje kroz rad“ – Jačanje kapaciteta partnera strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO), u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Nosilac aktivnosti je Trgovinska i industrijska komora Budimpešte, sa partnerima iz regiona, među kojima su Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo obrazovanja KS, javlja Fena.