Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
feb 09

Radionica u Komori

Finansijske implikacije Nacrta Zakona o dualnom obrazovanju

na javni i privatni sektor

17. februar, sa početkom u 10.00 sati u prostorijama Komore


Primjena Zakona o dualnom obrazovanju predviđa obaveze i troškove za poslovne subjekte koji se planiraju uključiti u sistem dualnog obrazovanja i pružiti mjesta za učenje kroz rad.

Privredna komora Kantona Sarajevo u okviru projekta “Podrška uvođenju dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo”, organizuje radionicu sa ciljem prezentacije svih troškova i koristi  koje se odnose na kompanije prilikom buduće  implementacije Zakona.

Cilj radionice: Razmjena  iskustava u vezi sa izazovima i benefitima koje donosi Zakon o dualnom obrazovanju.

Radionica je namjenjena: Predstavnicima relevantnih institucija, škola i kompanija  involviranih u proces organizacije i provođenja praktične nastave kao i svim drugim zainteresovanim subjektima.

Program radionice:

  • Uloga i značaj Komore u dualnom obrazovanju
  • Projekat GIZ-a, kontekst rada sa svim akterima u dualnom obrazovanju
  • Predstavljanje finansijske analize
  • Najava budućih analiza i podrške firmama koje žele da se uključe u dualno obrazovanje
  • Izazovi kompanija i škola prilikom izvođenja praktične nastave, pitanja i diskusija.

Napomena: Radionica će se realizovati u skladu sa svim propisanim epidemiološkim mjerama.

Detaljnije informacije o radionici možete dobiti na tel. 033/250-117 ili putem e-mail-a: [email protected]. Prijava za učešće na radionici možete poslati do 15. februara, na gore navedenu mail-adresu ili putem fax-a 033/250-138.

Tokom radionice za sve polaznike obezbijeđen je ručak, kafa  i osvježenje u pauzama.

PRIJAVA (.doc)

POZIVNO PISMO (.PDF)

Organizacija radionice  je  podržana od strane GIZ-a International, a kofinansirana od njemačkog federalnog ministrarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).