Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 24

Radionica: Poticanje različitih oblika motivacije postignuća u obrazovnom kontekstu

Privredna komora Kantona Sarajevo, u okviru projekta „Uspostava dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo – faza II”, poziva Vas na besplatnu radionicu sa ciljem da  nastavno osoblje u srednjim stručnim školama dobiju stručnu pomoć i podršku u razvoju i poboljšanju vlastitih kompetencija orijentisanu na ostvarenje ishoda učenja.

 

Radionica: Poticanje različitih oblika motivacije postignuća u obrazovnom kontekstu
04.novembar/studeni, sa početkom u 9:30 sati, u prostorijama Komore

 

Usvojite praktična znanja na jednom mjestu i značajno unaprijedite postojeća. Odgovorite na savremene izazove obrazovanja i postanite spremniji za realizaciju nastavnih sadržaja.

Radionica će biti interaktivnog karaktera i zasnivat će se na razmjeni iskustava između učesnika. Kroz niz vježbi koje se provode u paru ili grupi učesnici će imati priliku za kreativno umrežavanje sa kolegama. U fokusu radionice su nastavnici, njihove potrebe i iskustva iz nastavnog rada. Bit će analizirani konkretni primjeri, a kroz diskusionu metodu učesnici će dobiti priliku da reflektiraju o primjeni naučenih metoda i oblika u vlastitoj praksi.

Moderatorica: Mirjana Jovanović-Halilović magistar psihologije, trenutno zaposlena u Srednjoj mediciskoj školi u Sarajevu kao profesorica Zdravstvene psihologije i etike. Radi i kao stručni saradnik, školska psihologinja u istoj školi. Cijeli svoj radni vijek provela je u različitim nivoima obrazovanja (predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom). Učestvovala je u izmjeni Nastavnog programa iz predmeta psihologija i učestvovala u izradi važećeg Nastavnog plana i programa u Kantonu Sarajevo. Izabrana je po javnom pozivu MONKS-a za člana radne grupe za izradu nastavnog Plana i programa psihologije zasnovanog na ishodima učenja u Kantonu Sarajevo-Kurikulum Kantona Sarajevo. Bila je članica mnogobrojnih projekata u oblasti obrazovanja.

Sadržaj radionice: 

  • Motivacija kao temeljni uslov učenja
  • Intrinzična vs. ekstrinzična motivacija i efekti na učenje
  • Suvremeni modeli motivacije u obrazovnom kontekstu
  • Smjernice za rad nastavnika koje su proizašle iz različitih modela motivacije
  • Evaluacija radionice i zaključci

 

Očekivani ishodi: 

Nakon završene radionice, očekuje se da će učesnice i učesnici:

  • Uočiti razliku između različitih motiva učenja
  • Razumjeti pojam motivacije za postignućem te moći poticati ovu vrstu motivacije kod učenika
  • Povezati pojedine modele motivacije sa konkretnim primjerima iz nastavnog procesa
  • Primjenjivati u svom svakodnevnom radu smjernice koje su proizašle iz različitih modela motivacije

Detaljnije informacije možete dobiti na telefone, 033/250-117, 033/250-116 ili putem

e-mail-a: [email protected], [email protected]. Prijavu možete poslati najkasnije do 01.novembra/studenog na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/250-138. Tokom radionice za sve učesnike objezbjeđen je  radni materijal, ručak, kafa i osvježenje u pauzama.

Poziv (.pdf)

PRIJAVA (.doc)

 

Organizacija radionice  je  podržana od strane GIZ-a International, a kofinansirana od Njemačkog federalnog ministrarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).