Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
apr 26

Radionica “Identifikacija potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva (JPP) u Kantonu Sarajevo”

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo organizira online radionicu “Identifikacija potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva (JPP) u Kantonu Sarajevo”, koja će biti održana 6. 5. 2021. godine.  

Radionica se organizira u okviru projekta “Poboljšanje strateškog upravljanja u Kantonu Sarajevo kroz realizaciju projekata javno-privatnog – partnerstva”, koji se implementira uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP). Cilj ovog projekta je da se kroz primjenu modela JPP, povećaju javne investicije u infrastrukturne projekte, te da se time dodatno unaprijede javne usluge uz angažman privatnog sektora.

Radionica je predviđena za učesnike koji imaju interesa za kapitalno ulaganje, uz relevantno iskustvo u oblasti strateškog planiranja, kao i pripremi i provedbi projekata.

Svi zainteresirani za učešće, trebaju dostavitu prijavu koja će sadržavati naziv pravnog lica, ime i prezime predstavnika, kao i broj telefona i e-mail adresu na koju će, nakon dostavljanja prijave, biti poslan link online radionice.

Prijava se dostavlja na e-mail: [email protected] .

Rok za prijavu je 29. 4. 2021. godine.

Kontakt telefon: 033 562 118.

Dnevni red (.pdf)