Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba
sep 15

Radionica: Aktivno učenje u nastavi orijentirano na ishode učenja

Privredna komora Kantona Sarajevo, u okviru projekta „Uspostava dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo – faza II”, poziva Vas na besplatnu radionicu sa ciljem da  nastavno osoblje u srednjim stručnim školama dobiju stručnu pomoć i podršku u razvoju i poboljšanju vlastitih kompetencija orjentisanu na ostvarenje ishoda učenja.

 

Radionica: Aktivno učenje u nastavi orjentirano na ishode učenja
06.oktobar/listopad, sa početkom u 9:30 sati, u prostorijama Komore

 

Usvojite praktična znanja na jednom mjestu i značajno unaprijedite postojeća. Odgovorite na izazove kurikularne reforme i postanite spremniji za realizaciju nastavnih sadržaja.

Radionica će biti interaktivnog karaktera i zasnivat će se na razmjeni iskustava između učesnika. Kroz niz vježbi koje se provode u paru ili grupi učesnici će imati priliku za kreativno umrežavanje sa kolegama. U fokusu radionice su nastavnici, njihove potrebe i iskustva iz nastavnog rada. Bit će analizirani konkretni primjeri, a kroz diskusionu metodu učesnici će dobiti priliku da reflektiraju o primjeni naučenih metoda i oblika u vlastitoj praksi.

Moderatorica: Amina Isanović Hadžiomerović je docentica na Odsjeku za pedagogiju na Univerzitetu u Sarajevu-Filozofski fakultet. Doktorirala je na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Kaiserslauternu (Njemačka). Područja njenog znanstveno-istraživačkog rada obrazovanje odraslih, profesionalnu orijentaciju, te vrednovanje odgojno-obrazovnog rada. Posebno je aktivna u programima andragoškog osposobljavanja stručnjaka različitih profila, te stručnog usavršavanja nastavnika svih obrazovnih nivoa. Objavila je preko 30 članaka u stranim i domaćim časopisima i tri poglavlja u knjigama (Ecquinox Sheffield, 2018; Springer, 2018; Routledge, 2022). Autorica je tri priručnika i jedne monografije Studija o učenju i obrazovanju odraslih u Bosni i Hercegovini (2022). Djeluje kao konsultant u području obrazovanja odraslih prilikom pripreme kurikuluma, andragoške edukacije, prijedloga zakonskih rješenja i akreditacije ustanova. U više navrata je učestvovala u akademskoj mobilnosti u okviru Erasmus+ projekta, u okviru čega je kao predavač gostovala na univerzitetima u Santarému i Grazu. Od 2021. godine obavlja ulogu urednice časopisa Obrazovanje odraslih.

 

Sadržaj radionice:

 • Kurikulumsko planiranje i pripremanje nastave
 • Aktivno učenje u svrhu razvoja vještina za 21. stoljeće
 • Kompetencije planiranja aktivnog učenja
 • Odabir metoda i oblika rada orijentisanih na ishode učenja
 • Metode i oblici aktivnog učenja
 • Formativno i sumativno vrednovanje učeničkog rada u praktičnoj nastavi
 • Evaluacija radionice i zaključci

 

Očekivani ishodi:

Nakon završene radionice, očekuje se da će učesnice i učesnici:

 • Primijeniti odrednice kurikulumskog planiranja i planiranja nastave
 • Definisati značaj aktivnog učenja za razvoj kompetencija za 21. stoljeće
 • Povezati pojedine metode aktivnog učenja sa konkretnim ishodima praktične nastave
 • Planirati realizaciju jedne nastavne jedinice primjenom aktivnog učenja
 • Kreirati pristupe praćenja i ocjenjivanja znanja, spoznajnih, psihomotoričkih i socijalnih vještina, samostalnosti i odgovornosti učenika

Detaljnije informacije možete dobiti na telefone, 033/250-117, 033/250-116 ili putem e-mail-a: lejlah@pksa.ba i elvira.begovic@pksa.ba Prijavu možete najkasnije poslati do 03.oktobra/listopada na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/250-138. Tokom radionice za sve učesnike objezbjeđen je radni materijal, ručak, kafa i osvježenje u pauzama.

PRIJAVA (.doc) 

 

 S poštovanjem,
Privredna komora Kantona Sarajevo