Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
maj 10

Prva interaktivna radionica u okviru Projekta „Learning by Doing“

/09.05.2017/

Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 9. maja 2017. godine su organizovali prvu interaktivnu radionicu u okviru Projekta „Learning by

Doing“. U projekat je uključeno 14 država i 24 partnera sa područja Dunavskog regiona koji će realizacijom ovog projekta razvijati saradnju obrazovnih institucija, privrednih komora i privatnog sektora te napraviti strateške puteve za modernizaciju srednjeg stručnog obrazovanja.

Cilj prve radionice je bio da učesnici (predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstva privrede, Privredne Komore, srednjih stručnih škola i privatnog sektora) kroz zajednički kreativni rad identifikuju izazove, mapiraju kapacitete koji ometaju i utiču na transformaciju obrazovanja prema efikasnijem WBL VET sistemu u Kantonu Sarajevo. Fokus je bio na sijedećim grupama izazova: institucionalnim, kooperativnim i kulturološkim. Na osnovu ishoda radionice bit će pripremljen nacrt kritičke analize izazova/kapaciteta. Ovi izvještaji služit će ministarstvima i Komori kao kontrolna lista koja će se koristiti prilikom uporedne analize sa situacijom u zemljama dunavske regije. Usvojene kritičke analize poslužit će kao smjernice ka razvoju boljih sistema srednjeg stručnog obrazovanja,  prema postavljanju vizija usmjerenih na rad i zapošljavanje, te veću saradnju sektora obrazovanja, privrede i privrednih subjekata na planu obrazovanja kadra koji je potreban tržištu rada..
Voditelji radionice bili su Mr. Amina Isanović Hadžiomerović (Filozofski fakultet  Sarajevo) i Mirza Jusufović (GTZ) koji su tokom cjelodnevne radionice zajedno sa učesnicima uradili swot analizu, kroz mapiranje institucionalnih, kooperativnih i kulturnih izazova, mapiranje mentaliteta i analizu kapaciteta u VET sistemu u Kantonu Sarajevo.

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupan budžet iznosi 2,3 miliona eura. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.

Za više informacija molimo vas posjetite: www.interreg-danube.eu/learning-by-doing