Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]

ARHIVA – PREGLED ZNAČAJNIJIH PROJEKATA PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO,
REALIZIRANIH IZ MEĐUNARODNIH I/ILI DOMAĆIH IZVORA
2006 – 2010:

NABAVKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE U FUNKCIJI PROŠIRENJA POSTOJEĆE I POKRETANJE NOVE PROIZVODNJE - OPĆINA CENTAR / 2010

PROJEKAT: NABAVKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE U FUNKCIJI PROŠIRENJA POSTOJEĆE I POKRETANJE NOVE PROIZVODNJE  – OPĆINA CENTAR

OPIS:  Projekat se odnosi na konkretnu pomoć članovima Zemljoradničke zadruge “Centar”. Realizacija ovog projekta je konkretizacija Strategije razvoja ruralnih dijelova Kantona  Sarajevo.

STUDIJA - STRATEŠKI CILJEVI U INDUSTRIJSKOJ POLITICI KANTONA SARAJEVO / 2009

PROJEKAT: STUDIJA –  STRATEŠKI CILJEVI U INDUSTRIJSKOJ POLITICI KANTONA SARAJEVO

OPIS: Studija sadrži stanje industrijskog sektora u Kantonu Sarajevo, ukupno i po granama, zaključna razmatranja o stanju industrijskog sektora i strateške ciljeve u razvoju industrije Kantona Sarajevo.

Data je projekcija dinamike rasta osnovnih indikatora razvoja Kantona i u tome prerađivačke industrije Kantona Sarajevo u periodu 2008.-2015. godina. (naručilac: Ministarstvo privrede KS)

Za potrebe izrade ove Studije provedena su dodatna istraživanja.

STUDIJA - SISTEM STIMULATIVNIH I PODSTICAJNIH MJERA U TURIZMU / 2009

PROJEKAT: STUDIJA – SISTEM STIMULATIVNIH I PODSTICAJNIH MJERA U TURIZMU

OPIS: Osnovni ciljevi donošenja stimulativnih i podsticajnih mjera u turizmu su: sistemom poreznih i finansijskih podsticaja pozitivno uticati na dalji razvoj turističkog poslovanja u Kantonu Sarajevo. (naručilac: Ministarstvo privrede KS)

PROGRAM - FORMIRANJE OBITELJSKIH FARMI NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR / 2009

PROJEKAT: PROGRAM – FORMIRANJE OBITELJSKIH FARMI NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR

OPIS: Cilj je osposobiti i transformisati 30 poljoprivrednih gazdinstava u obiteljske farme za tržišnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. U Programu su naznačeni pravci razvoja tržišnih poljoprivrednih proizvodnji, indikativni proizvodno/ekonomski modeli razvoja poljoprirednih gazdinstava, te struktura i procjena potrebnih investicionih sredstava za realizaciju Programa.

(naručilac: Općina Centar Sarajevo)

KANTONALNI PLAN ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO (KEAP) / 2009

PROJEKAT: KANTONALNI PLAN ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO (KEAP)

OPIS:  Stručno osoblje Komore imenovano od Vlade Kantona Sarajevo, je u toku 2009. godine bilo angažovano u radu Koordinacionog odbora za provođenja Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

STUDIJA - POBOLJŠANJE ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U STAMBENIM OBJEKTIMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO / 2009

PROJEKAT: STUDIJA  – POBOLJŠANJE ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U STAMBENIM OBJEKTIMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

OPIS:  U okviru projekta EURED „Razvoj i unapređenej konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti”, Komora je pokrenula niz aktivnosti. Pored izrade Studije, urađeni su još i Adresar GP firmi (projktantskih i građevinskih firmi i firmi iz građevinske industrije u KS, te brošure „Niskoenergetske zgrade“ i „Izgradnja pravnog okruženja u Bosni i Hercegovini za energijsku efikasnost u zgradarstvu“.

STRATEŠKI CILJEVI U INDUSTRIJSKOJ POLITICI KANTONA SARAJEVO / 2008

PROJEKAT: STRATEŠKI CILJEVI U INDUSTRIJSKOJ POLITICI KANTONA SARAJEVO

OPIS: Studija „Strateški ciljevi u industrijskoj politici Kantona Sarajevo obuhvata sve važnije aspekte razvoja industrije sa jasno definisanim ciljevima, pravcima i mogućnostima industrijskog razvoja.

Izradu projekta iniciralo je Ministarstvo privrede KS.

OSNOVNI TURISTIČKI ITINERERI U KANTONU SARAJEVO / 2008

PROJEKAT: OSNOVNI TURISTIČKI ITINERERI U KANTONU SARAJEVO

OPIS: Studija obezbjeđuje osmišljen pristup obilaska Kantona Sarajevo kao turističkog proizvoda, koristeći i razvijajući turističke resurse, podižući kvalitetu turističke ponude na viši nivo i time obezbjeđujući ambijent za ostvarenje veće dobiti od turističke djelatnosti, i ukupni nivo razvijenosti privrede Kantona Sarajevo.

Vrijednost ove studije je što su u njoj navedene i potrebne aktivnosti koje je neophodno realizirati u smislu njihovog prilagođavanja stvarnim turističkim potrebama.

STUDIJA - SISTEM STIMULATIVNIH I PODSTICAJNIH MJERA ZA OBLAST TURIZMA / 2008

PROJEKAT: STUDIJA – SISTEM STIMULATIVNIH I PODSTICAJNIH MJERA ZA OBLAST TURIZMA

OPIS: Ugostiteljsko-turistička privreda u Kantonu Sarajevo posljednjih godina je u stalnom usponu. Da bi se taj trend zadržao i obezbijedio još snažniji razvoj i zapošljavanje nove radne snage u ovom sektoru, neophodno je bilo razviti sistem podsticajnih mjera za uspješniji razvoj turizma u svim njegovim aspektima.

U cilju stvaranja što povoljnijih uslova za razvoj turizma, kao strateške oblasti privrede u Kantonu Sarajevo, urađena je ova studija.

STANJE, PROBLEMI I NAČIN RJEŠAVANJA STATUSA FIKTIVNIH FIRMI U KANTONU SARAJEVO / 2008

PROJEKAT: STANJE, PROBLEMI I NAČIN RJEŠAVANJA STATUSA FIKTIVNIH FIRMI U KANTONU SARAJEVO

OPIS: Cilj izrade ovog projekta je sagledavanje uticaja i rada fiktivnih firmi u KS koje svojim radom stvaraju probleme i nanose ogromnu štetu budžetu, činjenjem poreskih i carinskih utaja, prevara, krivotvorenja i drugih nezakonitih postupaka i radnji, te na bazi toga utvrđivanje prijedloga, mjera i aktivnosti za otklanjanje i razrješavanje problema djelovanja i rada ovih kompanija u KS.

FORMIRANJE OBITELJSKIH FARMI / 2008

PROJEKAT: FORMIRANJE OBITELJSKIH FARMI

OPIS: Osnovna ideja projekta je da se putem poljoprivredne zadruge Nahorevo izvrši organizovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gazdinstava za tržnu poljoprivrednu proizvodnju i pružanje turističkih usluga do nivoa koji će obezbijediti njihovu ekonomsku održivost i egzistencijalne prihode poljoprivrednom proizvođaču u visini prosječno ostvarene plaće u privredi Kantona Sarajevo. Realizacija ovog projekta je konkretizacija Strategije razvoja ruralnih dijelova Kantona Sarajevo, i to treba da se realizira i u drugim općinama Kantona Sarajevo.

Ovaj projekat je rađen za Općinu Centar Sarajevo.

POSLOVNO-INVESTICIJSKI VODIČ ZA ULAGANJE NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA / 2008

PROJEKAT: POSLOVNO-INVESTICIJSKI VODIČ ZA ULAGANJE NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA

OPIS: Na osnovu zaključenog Protokola sa Gradom Sarajevo urađen je Poslovno-investicijski vodič, koji na jednom mjestu daje odgovore na pitanja kako i na koji način otpočeti biznis odnosno uložiti kapital na području gradskih općina.

DIREKTIVE EU -VODIČ ZA PRIVREDNIKE / 2008

PROJEKAT: DIREKTIVE EU -VODIČ ZA PRIVREDNIKE

OPIS: Da bi olakšali pripreme firmi za poslovanje na unutarnjem tržištu Evropske unije, Privredna komora Kantona Sarajevo odlučila se za štampanje brošura Direktive EU – Vodič za privrednike

STANJE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA PROIZVODNJE, PRERADE I POTROŠNJE VOĆA U KANTONU SARAJEVO / 2007

PROJEKAT: STANJE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA PROIZVODNJE, PRERADE I POTROŠNJE VOĆA U KANTONU SARAJEVO

OPIS: Projekat je obuhvatio stanje proizvodnje voća po vrstama i općinama u Kantonu Sarajevo, prirodne uslove za razvoj voćarstva, procjenu potrošnje voća po vrstama, savremene tehnologije proizvodnje po vrstama voća sa posebno obrađenim segmentima, predračun troškova podizanja po voćnim vrstama za 1 ha površine, projekciju potrošnje voća u Kantonu Sarajevo u 2015. godini, mogućnost podizanja novih zasada voća u Kantonu Sarajevo do 2012. godine po vrstama i u ha, značaj prerađivačke industrije i skladišno – distributivnih kapaciteta, proračun, predračun investicionih ulaganja do 2012. godine i zaključna razmatranja.

Projekat je urađen uz finansijsku podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Općina: Centar Sarajevo i Novi Grad Sarajevo

BROŠURA - KAKO POSLOVATI U KANTONU SARAJEVO / 2007

PROJEKAT: BROŠURA – KAKO POSLOVATI U KANTONU SARAJEVO

OPIS: Cilj izrade ove brošure je bio ponuditi privrednicima na jednom mjestu sve glavne informacije o uslovima poslovanja i otpočinjanja biznisa u Kantonu Sarajevo.

Realizaciju brošure finansijski su podržale općine Centar Sarajevo i Novi Grad Sarajevo.

KATALOG IZVOZNE MOGUĆNOSTI PRIVREDE KANTONA SARAJEVO / 2007

PROJEKAT: KATALOG IZVOZNE MOGUĆNOSTI PRIVREDE KANTONA SARAJEVO

OPIS: Nastavljeno je već ustaljeno prezentiranje privrednih društava sa ciljem da se pomogne bržem uspostavljanju novih i razvoju postojećih kontakata i saradnje sa potencijalnim partnerima u zemlji i inozemstvu. Katalog pruža dovoljno kvalitetnih i pouzdanih informacija o izvoznim mogućnostima domaćih kompanija, kako bi se, između ostalog, privukao i što veći interes stranih partnera radi unapređenja robne razmjene, investiranja i uspostavljanja novih oblika dugoročne poslovne saradnje sa svijetom, a posebno sa partnerima iz EU i zemalja sa kojima imamo zaključen CEFTA sporazum o slobodnoj trgovini.

BROŠURA -- MOGUĆNOSTI ULAGANJA U NOVE PROIZVODNE PROGRAME U KANTONU SARAJEVO / 2007

PROJEKAT: BROŠURA — MOGUĆNOSTI ULAGANJA U NOVE PROIZVODNE PROGRAME U KANTONU SARAJEVO

OPIS: Ova brošura daje mogućnost sagledavanja ulaganja u nove proizvodne programe u Kantonu Sarajevo. Sadržaj obuhvata pregled proizvoda – usluga (pojedinačno i po sektorima) koji se uvoze u Kanton Sarajevo, analiza kapaciteta i ostalih faktora za organizovanje proizvodnje u Kantonu Sarajevo proizvoda koji čine značajniju stavku u uvozu, a mogli bi se proizvoditi u Kantonu Sarajevo.

Izradu ove Brošure finansijski je pomoglo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

STUDIJA O MOGUĆNOSTIMA ZAPOŠLJAVANJA U KANTONU SARAJEVO / 2007

PROJEKAT: STUDIJA O MOGUĆNOSTIMA ZAPOŠLJAVANJA U KANTONU SARAJEVO

OPIS:  Jedan od značajnijih projekata Komore.

U studiji se razmatraju sljedeća pitanja: stanje i tendencije zaposlenosti i nezaposlenosti radne snage, sistem obrazovanje kadra u KS, potrebe tržišta rada, međunarodne konvencije u oblasti rada i zapošljavanja, smjernice evropske unije u politici zapošljavanja i prijedlozi strateških kratkoročnih mjera za povećanje zaposlenosti u KS.

Studija daje solidnu osnovu za izradu strategije zapošljavnaja u KS kao i za izradu operativnih planova svakog nosioca aktivnosti na rješavanju problema  nezaposlenosti.

Projekat je rađen uz finansijsku podršku Ministarstva privrede KS i JU “Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo”.

RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U OPĆINI CENTAR SARAJEVO / 2007

PROJEKAT: RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U OPĆINI CENTAR SARAJEVO

OPIS: Općina Centar je u svom razvojnom dokumentu „Operativni program lokalnog

U projektu su predviđeni programi podsticaja sa nizom mjera, u cilju obezbjeđenja ugodnijeg razvoju privrede i novom zapošljavanju.

Akcenat je dat na razvoj i rast malih i srednjih preduzeća (MSP), sa usmjerenjem na „biznis inkubiranje“ što, prema konceptu savremenog ekonomskog stanovišta (američkog, japanskog..) predstavlja niz mjera i aktivnosti na stvaranju ambijenta za razvoj biznisa na lokalitetu Općine, što bi trebalo rezultirati dinamičnijem

KUPUJMO I KORISTIMO DOMAĆE / 2007

PROJEKAT: KUPUJMO I KORISTIMO DOMAĆE

OPIS:  Ovaj projekat Komora je ralizirala u saradnji sa Gradskom upravom Grada Sarajeva sa zajedničkim ciljem stvaranja okruženja u kojem će građani prepoznati svoj interes u kupovini domaćih proizvoda. Provedena je anketa na reprezentativnom uzorku i na osnovu rezultata ankete sačinjena brošura o mišljenju građana Sarajeva o ovoj kampanji i kupovini domaćih proizvoda.

BH VLASTI I NEZAPOSLENI / 2007

PROJEKAT: BH VLASTI I NEZAPOSLENI

OPIS:  Privredna komora Kantona Sarajevo je, sa patnerima Privrednom komorom Regije Bijeljina i Nezavisnim biroom za razvoj iz Gradačca, provodila aktivnosti na realizaciji projekta „CCI – Program partnerskog građanskog zastupanja“. Glavno opredjeljenje za ovaj projekat je bio postavljeni cilj, a to je smanjenje stope nezaposlenosti donošenjem i provođenjem efikasnih politika na svim nivoima vlasti u BiH, kao i specifični cilj da se do jula 2008. osnaži javni kriticizam i ojača odgovornost predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima za strukturalno rješavanje problema nezaposlenosti u BiH.

RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA SELU / 2006

PROJEKAT: RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA SELU

OPIS: U ovom projektu se razmatraju resursi ruralnog sektora i mogućnosti razvoja ruralnih područja Kantona Sarajevo. Cilj je obezbjeđenje balansiranoga razvoja Kantona Sarajevo kroz ulaganja u proizvodnju hrane, razvoja seoskog turizma, uslužnog zanatstva i drugih privrednih oblasti koje se mogu razvojati u ovim sredinama.

Realizaciju Projekta finansijski su podržali Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i općine Centar Sarajevo i Novi Grad.

KATALOG PODRŠKA RAZVOJU BIZNISA / 2006

PROJEKAT: KATALOG PODRŠKA RAZVOJU BIZNISA

OPIS: U Katalogu su predstavljene kreditne linije 17 banaka, četiri Leasing kompanije – finansijski i operativni leasing i pet mikrokreditnih organizacija, zatim podsticaji vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, pomoć drugih institucija, te kraći Vodič za investitore.

Katalog je urađen uz finansijsku podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, općine Centar i Novi Grad Sarajevo i uz sponzorstvo Hypo Alpe-Adria Bank.

TURISTIČKI PROIZVOD SARAJEVA / 2006

PROJEKAT: TURISTIČKI PROIZVOD SARAJEVA

OPIS:  Projekat «Turistički prozvod Sarajeva» imao je za cilj definisanje kompletne turističke ponude Kantona Sarajevo, obezbjeđenje organizovanijeg pristupa razvoju i korištenju turističkih resursa, podizanje kvaliteta turističke ponude na viši nivo i ostvarenje što veće dobiti od turističke djelatnosti. Svi resursi posmatrani su u njihovoj međusobnoj funkcionalnoj povezanosti i njihovom učešću u razvoju turističke privrede.

EVROPSKA AKADEMIJA ZA OSOBLJE KOMORA ZAPADNOG BALKANA / 2006

PROJEKAT: EVROPSKA AKADEMIJA ZA OSOBLJE KOMORA ZAPADNOG BALKANA

OPIS:  Cilj projekta je bio osposobljavanje komorskog osoblja za što efikasniju pripremu lokalne zajednice na putu u EU.  Radni tim Komore je izradio dokument “Strateški plan razvoja Privredne komore Kantona Sarajevo u procesu pridruživanja EU” i prezentirao ga na završnoj Konferenciji.