Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 28

Programom razvoja male privrede za 2021. godinu planirano 8,49 miliona KM poticajnih sredstava

/28.06.2021./

 Ovogodišnjim planom provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. godinu u Kantonu Sarajevo predviđen je iznos poticajnih sredstava od 8,49 miliona KM. Provođenje ovih poticajnih mjera ima za cilj stabilizaciju ekonomskog stanja privrede, razvoj male privrede, te nova zapošljavanja u Kantonu Sarajevo, istaknuto je na prezentaciji ovog plana, održanoj 28. 6. 2021. godine u Sarajevu, u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Privredne komore Kantona Sarajevo.  

 Prezentaciju svih 11 programa iz Godišnjeg plana održao je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić, naglasivši da će se u nekom narednom periodu, pored osmišljavanja novih linija pomoći, raditi i na uvođenju sistema digitalizacije i automatizacije, kako bi se privrednicima u narednim godinama olakšao i sam proces apliciranja za ova javna sredstva. 

 Privrednicima su detaljno predstavljeni programi za koje Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo uskoro raspisuje javne pozive, kako bi mogli aplicirati na iste i ostvariti pravo na poticaj. Planirani pojedinačni programi za 2021. godinu su: Kreditiranje subjekata male privrede pod povoljnijim uslovima; Subvencioniranje/refundiranje kamata po preuzetom kreditu kod komercijalnih banaka; Poticaj za tehnološku modernizaciju, primjenu standarda kvalitete i digitalizaciju poslovanja; Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete u cilju unaprjeđenja konkurentosti i/ili novog zapošljavanja; Poticaj projektima promocije obrtništva; Poticaj za obuku mladih za obrtnička-zanatska zanimanja i zapošljavanje; Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva; Poticaj za unaprjeđenje preduzetništva u domenu pružanja administrativnih usluga dominantno izvozne orijentacije; Poticaj novoosnovanim – start up subjektima male privrede; Poticaj razvoja ženskog preduzetništva i Poticaj za razvoj poduzetništva mladih.